PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 115 Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy | 419--428
Tytuł artykułu

Koncepcja lidera w zmieniającej się organizacji na przykładzie Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Warianty tytułu
Conception of the Leader in Changing Organization on the Example of Volkswagen Poznań Limited Liability Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto próbę scharakteryzowania pozycji lidera, jego funkcji i ról we współczesnych, zmieniających się organizacjach. Wychodząc z czterech paradygmatów przywództwa, autorzy przedstawili współczesną koncepcję (percepcję) lidera, nadając mu dwojakie znaczenie: jako kierującego grupą i (lub) jako szczególnie efektywnego i wpływowego indywidualnego sprawcy. Istotną wartością pracy jest odniesienie poglądów teoretycznych i praktycznych dotyczących przywództwa do przeobrażeń zarządczych i kulturowych dokonywanych w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Analiza przypadku działu personalnego ukazała nowatorskie podejście w określaniu koncepcji i kreowaniu liderów zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami. Opisany przypadek wskazuje też drogę rozwoju organizacji, którą podążać mogą duże firmy produkcyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The work attempts to characterize the position of the leader, his function and roles in contemporary, changing organizations. Starting with four paradigms of the leadership, the authors present the contemporary conception (perception) of the leader granting him twofold meaning, as managing the group and (or) as a particularly effective and influential individual originator. Taking back theoretical and practical views is an intrinsic value of the work concerning the leadership to managerial and cultural transformations in Volkswagen Poznań Sp. z o.o.. The case study of the Personnel Department shows the innovative approach in determining the conception and creating of leaders according to the newest, world tendencies. The described case shows also a "development road" of the organization which large production companies can head .(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Avery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
 • Bass B.M., Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press, New York 1990.
 • Cacioppe R., Leaders, developing leaders: an effective way to enhance leadership development programs, "Leadership and Organization Development Journal" 1998, vol. 19, no. 4.
 • Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 • Koźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, "E-mentor" 2009, 3/30.
 • Łasiński G., Głowicki P., Efektywność organizacji w aspekcie zachowań indywidualnych, [w:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Łasiński G., Głowicki P., Korwek E., Audyt menedżerski jako instrument zarządzania i rozwijania kadr kierowniczych na przykładzie Sitech Sp. z o.o., [w:] A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Łasiński G., Len A., Sprawność społeczna w obrazie współczesnych kompetencji menedżerskich, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 916, t. 1, AE, Wrocław 2001.
 • Łasiński G., Sprawność społeczna pracowników jako kryterium efektywności współczesnej organizacji, [w:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 • Materiały wewnętrzne dotyczące Strategii Koncernowej Mach18 i roli lidera, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań 2010.
 • Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Senge P., The Leader's New Work: Building Leading Organization, Nicholas Fieldbook: Strategies and Tools for Bulding a Learning Organization, Nicholas Brealy, London 1990.
 • Traby B., Maksimum osiągnięć, Muza SA, Warszawa 2005.
 • Welch J., Welch S., Winning - znaczy zwyciężać, Studio Emka, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171381667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.