PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 214 | 155--163
Tytuł artykułu

Polityczne konsekwencje nierównowagi w kryzysie na przykładzie sytuacji w strefie Euro

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Political Consequences of Lack of Balance in Crisis Exemplified by Situation in Euro Zone
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Unia Europejska jest nadzieją i szansą na budowanie potencjału niezbędnego do odgrywania aktywnej roli w globalnej grze o wpływy i przewagę. Siłą swojej gospodarki i państwa prawa może odgrywać stabilizującą politycznie rolę dla całego regionu oraz budować zdolność swoich instytucji i społeczeństw unijnych do reagowania zarówno na wyzwania wynikające z wymogu rozwoju, jak i na zagrożenia w warunkach kryzysu. Europa musi sobie poradzić z ciągle zmieniającą się sytuacją, ograniczoną zdolnością do suwerenności, którą praktycznie, w ramach NATO, gwarantują Amerykanie oraz musi sobie poradzić ze stabilnością strefy euro. Całe dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że strefa euro nie może być gwarancją sukcesu dla maruderów. Powinna być drożna. Wchodzić winni ci, którzy mają zdolność do tej gry, a maruderzy winni ponosić konsekwencje swej niefrasobliwości. Na gruncie geopolityki, geostrategii i geoekonomii widać coraz wyraźniej, że współcześnie największym zagrożeniem są chaos i konflikt, dotyczące sytuacji, których właściwością jest brak porządku, dyscypliny i odpowiedzialności. Zadłużanie okazało się drogą w kierunku katastrofy, a później walki o przywileje tych, którzy domagają się, żeby ich ratować za wszelka cenę, a oni stali się zagrożeniem dla siebie i dla swojego otoczenia.(abstrakt oryginalny)
EN
European Union is a hope and chance for building a potential necessary for playing an active on global game for influences and advantage. With its economy and state of law it can play politically stabilizing role for the whole region and build ability of its institutions and union societies in order to both challenges resulting from the development demands and threats in crises conditions. Europe must handle with permanently changing situation, limited capability for sovereignty, which is practically guaranteed by Americans within NATO and must cope with the stability of euro zone. All the experience so far has shown that euro zone cannot guarantee a success for late comers. It should be passable. Those who are getting in should have ability of this game while late comers should suffer due to their thoughtlessness. It is clearly seen in geopolitics, geostrategy and geoeconomics that now the greatest threats are chaos and conflict which deal with the situation which characterizes the lack of order, discipline and responsibility. Running up a debt occurred to be a road to disaster and later the fight for privileges of those who demand the rescue while they became the threat both for themselves and their surrounding.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--163
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Bibliografia
  • Brzeziński Z., wywiad dla stacji MSNBC, "Gazeta Wyborcza", magazyn świąteczny, 13-14.09.2014.
  • Gnesotto N., Przyszłość Europy strategicznej, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012.
  • Mucha-Leszko B., Kąkol M., Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej, [w:] Studia Ekonomiczne nr 129, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, UE w Katowicach, Katowice 2013.
  • Połowczyk J., Trzeba się zbroić, żeby nie walczyć, "Polityka" 2014, nr 24.
  • "Przegląd" z 15-21.09.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171382105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.