PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 158 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 514--524
Tytuł artykułu

O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych

Warianty tytułu
On the Key Business Valuation Challenges, Valuation of Contingent Liabilities, and Non-Operating Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest poświęcony problemom wyceny przedsiębiorstw. Szczególnie duże trudności nastręcza wycena pasywów i aktywów warunkowych, które w wielu przypadkach mogą stanowić bardzo znaczącą część wartości wycenianego podmiotu, oparta na subiektywnej ocenie dokonywanej przez analityka ds. wyceny. Łączenie operacyjnych i nieoperacyjnych przepływów pieniężnych, a następnie ich dyskontowanie za pomocą tego samego kosztu kapitału jest typowym błędem spotykanym w praktyce wyceny przedsiębiorstw, szczególnie w krajach słabiej rozwiniętych. Rekomenduje się, aby oszacowania wartości poszczególnych aktywów nieoperacyjnych zostały dokonane oddzielnie, a uzyskane wyniki dodane do wartości operacyjnej, dając w efekcie całkowitą wartość spółki.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with business valuation, with special emphasis on valuing contingent liabilities and assets, and non-operating assets. Valuation of contingent liabilities and assets, which in some cases may account for a substantial part of the total value of a firm, is extremely difficult as assessing probabilities of cash flows associated with such items is based on a subjective judgment by a valuator.. Mixing operating and non-operating cash flows and discounting them by the same cost of capital is a common mistake observed in the business valuation practice, especially in less developed countries. It is recommended that the estimated value of each non-operating asset should be appraised separately and the resulting values added to the income value of operations to arrive at enterprise value.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Borowiecki R. (red.), Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania, Twigger, Wars�zawa 1995.
 • Byrka-Kita K., Dylematy szacowania premii z tytułu kontroli, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009.
 • Helbling C., Unternehmensbewertung und Steuern, IdW-Verlag, Düsseldorf 1991.
 • Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Koller T., Goedhardt M., Wessels D., Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, J. Wiley & Sons, Hoboken 2010.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Matschke M.J., Brosel G., Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Mączyńska E., Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1994.
 • Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Panfil M., Błędy i kontrowersje dotyczące wycen przedsiębiorstw państwowych. Analiza porównawcza wybranych raportów pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009.
 • Szymański P., Zerowa historyczna premia za ryzyko rynkowe w modelu CAPM,. [w]: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 534. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 17, Szczecin 2009.
 • Zarzecki D., Dylematy szacowania premii z tytułu ryzyka, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 48, UE, Wrocław 2009a.
 • Zarzecki D., O szacowaniu wartości udziałów mniejszościowych i udziałów kontrolnych, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2003.
 • Zarzecki D., Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008a.
 • Zarzecki D., Premia z tytułu wielkości w wycenie przedsiębiorstw, [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 48, UE, Wrocław 2009b.
 • Zarzecki D., Użyteczność metody składania w szacowaniu kosztu kapitału własnego, "Przegląd Orga-nizacji" 2010, nr 2.
 • Zarzecki D., Wybrane problemy szacowania wartości kadry (kapitału ludzkiego), [w:] B. Bernaś (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1200, AE, Wrocław 2008b.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171382721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.