PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 158 Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka | 873--883
Tytuł artykułu

Struktura finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur

Warianty tytułu
Structure of Financing Investments of Agricultural Holdings in Pomerania and Masuria
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowania struktury finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur, z uwzględnieniem wielkości ekonomicznej, określanej na podstawie sumy wartości standardowych nadwyżek bezpośrednich (SGM) wszystkich działalności występujących w danym podmiocie. Badania poprzedzone kwerendą literatury oparto na danych gromadzonych i publikowanych przez FADN. Analiza i ocena zmian zachodzących w wartości przeciętnych inwestycji gospodarstw rolnych, przeciętnej wartości kapitałów własnych oraz zobowiązań, a także w strukturze kapitałów obejmuje lata 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że głównym źródłem finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur jest kapitał własny.(abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to show the diversity in the structure of financing the investments of agricultural holdings in Pomerania and Masuria, taking into account the economic size, defined as a sum of values of standard gross margin (SGM) of all activities occurring in a given entity. The studies were preceded by a bibliographic query, based on data collected and published by the Polish FADN. The aanalysis and evaluation of changes in the average value of investments of agricultural holdings, the average value of equity and liabilities, and capital structure cover the period 2004-2008. Based on the survey it was found that equity is a key source of financing investments of agricultural holdings in Pomerania and Masuria.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Brzezik R., Mikołajczyk I., Wituszyńska A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury, Część 1. Wyniki standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2009.
 • Brzezik R., Mikołajczyk I., Wituszyńska A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury, Część 1. Wyniki standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2010.
 • Goraj L. (red.), Wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 roku. Wyniki z regionu FADN 785 Pomorze i Mazury, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2006.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 r. Część 1. Wynik standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2009.
 • Józwiak W., Możliwości inwestycyjne polskich gospodarstw rolnych na obszarze OSN, "Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie", t. 8, z. 2b (24), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 2008.
 • Kozmana M., Dotacje ratują rolnictwo, "Rzeczpospolita", 9.09.2010, nr 211.
 • Kusz D., Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w latach 1990-2007, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XI, z. 2, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa 2009.
 • Kusz D., Procesy inwestycyjne w praktyce gospodarstw rolniczych korzystających z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 • Kusz D., Źródła finansowania inwestycji rzeczowych w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2007, t. IX, z. 1.
 • Ma J., Tian G., Risks, financing constraints, and high savings ratio in the rural economy of China: A model incorporating precautionary savings and liquidity constraints, "Frontiers of Economics in China" 2006, January, vol. 1.
 • Marcysiak A., Marcysiak A., Źródła finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych, [w:] Problemy rolnictwa światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, T. 9 (XXIX), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Mądra M., Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 77 (2009),Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
 • Mikołajczyk I., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury, Część 1. Wyniki standardowe, Polski FADN System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2008.
 • Pojęcie stosowane w statystyce publicznej, www.stat.gov.pl, 27.11.2010.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sprawozdanie zbiorcze z realizacji Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010.
 • Stefko O., Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, no. 2 (8).
 • Wasąg Z., Wpływ dofinansowania unijnego na modernizację techniczną gospodarstw rolnych w Polsce, "Inżynieria Rolnicza" 2009, nr 8 (117).
 • Wyniki uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku (Wyniki reprezentatywne dla regionu FADN 785 Pomorze i Mazury), Polski FADN System zbierania iwykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.