PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 5 | 37--68
Tytuł artykułu

Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country - the Case of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest analiza efektów wynikających ze zwiększonego po 1989 r. (dzięki zapoczątkowanemu w tymże roku procesowi transformacji) napływu BIZ do Polski oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy inwestycje te stanowią szansę czy też zagrożenie dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. (fragment tekstu)
EN
The inflow of foreign direct investment in Poland and other CEE countries started to develop on a larger scale as a result of changes introduced by the systemic transformation. The consequences of FDI in host countries are widely discussed and assessed in different ways. A positive approach to the effects of foreign direct investment stresses the fact that it provides resources in the situation of the shortage of capital resulting from insufficient internal savings, it contributes to technological advancement, disseminates modern management methods and increases the importer country's export potential. Also, FDI is viewed as a method for stimulating economic growth in underdeveloped regions and counteracting unemployment as a result of job creation by foreign investors. The negative effects of FDI, on the other hand, include the following criticism: the limitation of the sovereignty and effectiveness of the host country's macroeconomic policies, increased imports, the application of transfer prices in business settlements, and an adverse impact on the labour market due to reduced employment. The net effect of positive and negative effects cannot be determined on an a priori basis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
37--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Axarloglou K., Pournarakis M. , Do All Foreign Direct Investment Inflows Benefit the Local Economy?, "The World Economy" 2007, vol. 3.
 • Barzdo T., Polska piąta na świecie. Ernst & Young o atrakcyjności krajów, "Gazeta Prawna" 2006, nr 119.
 • Bąk M., Kulawczuk P., Analiza wpływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę, PAIZ, Warszawa 1996.
 • Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne, RSSG przy RM, Raport nr 18, Warszawa 1996.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, DAiPE, Warszawa 2005, http://mg.gov.pl.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, RSSG, Raport nr 46, Warszawa 2005.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosą w skali globalnej 755 mld USD, "Puls Biznesu" 2004, 27 maja.
 • Bielecki J., Konkurencja między kandydatami, "Rzeczpospolita" 2002, 2 listopada.
 • Bień K., Lepsze czasy dla pracowników. Kto zatrudnia, kto zwalnia, "Rzeczpospolita" 2006, 26 kwietnia.
 • Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2005 roku, Departament Komunikacji Społecznej NBP, Warszawa 2006, http://www.nbp.pl.
 • Blomstrom M., Kokko A., How Foreign Investment Affects Host Countries?, "Policy Research Working Paper" 1997.
 • Blomstrom M., Lipsey R., Zejan M., What Explains Developing Country Growth?, "Working Paper" 1994, nr 4132.
 • Borensztein E., DeGgregorio J., Lee J.W., How Does Foreign Investment Affect Economic Growth?, "Journal of International Economics" 1998, nr 45.
 • Boruc R., Szoszkiewicz A., Dyktatura supermarketów, "Wprost" 1996, nr 12.
 • Chojna J., Miejsce podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce narodowej Polski [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2005.
 • Chojna J., Sektor zagraniczny w polskiej gospodarce [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2006.
 • Chrościcki T., Inwestycje i eksport ożywiają gospodarkę , "Nowe Życie Gospodarcze" 2006, nr 1.
 • Coraz więcej centrów kompetencyjnych. Czy nasz kraj ma szansę stać się centrum usług BPO?, "Rynki Zagraniczne" 2005, nr 81.
 • Durka B., Podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 8.
 • Durka B., Chojna J., Udział podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskim handlu zagranicznym [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2006.
 • Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 • FDI. Poland's Dynamism Confirmed, "The Warsaw Voice" 2006, nr 27.
 • Garlińska G., Kierunek: innowacyjność, "Nowe Życie Gospodarcze" 2005, nr 1.
 • Golejewska A., Relacje między handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 5-6.
 • Gradzewicz M., Kolasa M., Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce, "Ekonomista" 2005, nr 4.
 • Hausmann R., Fernadez-Arias E., Foreign Direct Investment: Good Cholesterol?, "Working Paper" 2000, nr 417.
 • Hines J.R., Rice Jr. E., Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business, "Quarterly Journal of Economics" 1994, vol. 109, II.
 • Informacja o funkcjonowaniu "szarej strefy" w polskiej gospodarce i przeciwdziałania jej przez służby skarbowe, http://www.podatki.gov.pl.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2004.
 • Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2007.
 • Jantoń-Drozdowska E., Majewska M., Grala J., Atrakcyjność inwestycyjna Polski w świetle zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002, z. 3.
 • Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji gospodarki, Dom Organizatora, Toruń 2006.
 • Karaszewski W., Kilka uwag na temat znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju przyjmującego oraz skali i znaczenia tych inwestycji w Polsce [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, RSSG , Raport nr 46, Warszawa 2005.
 • Kopeć U., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce światowej i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKCHZ, Warszawa 2003.
 • Kotowicz-Jawor J., Inwestycje w polskiej gospodarce, "Nowe Życie Gospodarcze" 2006, nr 23.
 • Kumar A., Does Foreign Direct Investment Help Emerging Economies?, "Economic Letter" 2007, vol. 2, nr 1.
 • Kapitał zagraniczny w Polsce, CBOS, Warszawa, maj 2006.
 • Liberska B., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce - warunki działania, pod red. Z. Sadowskiego, PTE, Warszawa 1999.
 • Liberska B., Przyczyny zmniejszenia napływu bezpośrednich inwestycji do Polski w kontekście globalnych i regionalnych przepływów [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, RSSG , Raport nr 46, Warszawa 2005.
 • Loungani P., Razin A., How Beneficial Is Foreign Direct Investment for Developing Countries?, "Finance & Development" 2001, vol. 38, nr 2.
 • Majewska M., Grala J., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a wzrost gospodarczy Polski [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, UMK, Toruń 2003.
 • Marczewski K., Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2004-2007, IKCHZ, Warszawa 2006.
 • Mączyńska E., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Czynniki dynamizujące: światowe i lokalne, Materiały z konferencji nt. "Bilans płatniczy Polski - wyzwania i zagrożenia", PTE, Warszawa, 11 grudnia 1998 r.
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Informacja Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, DAiPMG, Warszawa 2006, http://www.mg.gov.pl.
 • Nauka i technika w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
 • OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 3rd ed., OECD, Paris 1996.
 • 500 miejsc pracy od 3M, "Gazeta Wyborcza" 2005, 19 grudnia.
 • Polska 2006. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 • Ponad dwa miliardy mniej z prywatyzacji, "Rynki Zagraniczne" 2006, nr 20.
 • Privatization. Ambitious Plans, "The Warsaw Voice" 2005, 23 stycznia.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2004 r., GUS, Warszawa 2005.
 • Przybylska K., Czynniki determinujące przypływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski, "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
 • Przystupa J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według danych Narodowego Banku Polskiego [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 2004, 2006.
 • Raport o przekształceniach własnościowych w 2005 roku, MSP, Warszawa 2006.
 • Rekordowa wartość inwestycji, http://www.paiz.gow.pl.
 • Resort skarbu nie zwalnia tempa, "Gazeta Prawna" 2005, nr 135.
 • Root F.R., International Trade and Investment, College Division South-Western Publ. Co., Cincinnati-Ohio.
 • Różański J., Warunki efektywnego działania inwestora zagranicznego w kraju goszczącym - teoria i praktyka, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 • Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski, IBnGR, Gdańsk 2007.
 • Uwagi metodologiczne [w:] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa 2007.
 • Walewska D., Magia wielkich liczb. Raport o inwestycjach zagranicznych w Polsce, "Rzeczpospolita" 1998, 7 lipca.
 • Witkowska J., Zagraniczne źródła innowacji w gospodarce polskiej [w:] Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, RSSG, Raport nr 26, Warszawa 2005.
 • World Investment Report, UNCTAD 1999.
 • World Investment Report 2006, UNCTAD 2006, http://www.unctad.org/fdistatistics.
 • World Investment Report 2007, UNCTAD 2007, http://www.unctad.org/fdistatistics.
 • Wybrane procesy prywatyzacyjne z udziałem inwestorów zagranicznych, MSP, Warszawa 2006, http://www.msp.gov.pl.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Wysokińska Z., Witkowska J., Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w roku 2003, NBP, Warszawa 2004.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w roku 2004, NBP, Warszawa 2005.
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w roku 2005, NBP, Warszawa, styczeń 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.