PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 388 Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa | 167--175
Tytuł artykułu

Nauczanie rachunkowości - współczesne uwarunkowania i dylematy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Teaching and Contemporary Conditions and Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych dylematów nauczania ra- chunkowości na uczelni wyższej. W związku z tym opisano czynniki wpływające na pro- ces nauczania rachunkowości i na tym tle dokonano przeglądu tytułowych dylematów ze szczególnym uwzględnieniem kryterium podmiotowego. Zasadnicza teza artykułu zawiera się w stwierdzeniu, że w procesie nauczania rachunkowości coraz większą uwagę poświęca się uwarunkowaniom niezwiązanym bezpośrednio z przekazywaniem wiedzy i umiejętności studentom i słuchaczom. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu analizy literatury przed- miotu, doświadczeń własnych jako nauczyciela akademickiego i samodzielnego księgowego, rozmów z pracodawcami i środowiskiem naukowym przy zastosowaniu rozumowania induk- cyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify the most important dilemmas of accounting education at the university. Therefore, the paper describes the factors which have influence on accounting teaching process and against this background, it reviews the title dilemmas with particular emphasis on the subjective criteria. The main thesis of the article is included in the statement that in the process of accounting teaching more and more attention is paid to conditions unrelated to the transfer of knowledge and skills to students and listeners. The article was created using the analysis of the literature, own experience as a university teacher and independent accountant, interviews with employers and the scientific community using inductive reasoning.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Adamska-Chudzińska M., 2004, Społeczny aspekt kompetencji zawodowych ekonomistów, Prospołecz- na edukacja ekonomistów. Materiał z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 15.
  • Bernaś B., 1992, Problemy kształcenia ekonomistów, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 607, Dydaktyka i Wychowanie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wro- cławiu, Wrocław, s. 108.
  • Chmielak A., 2004, Kształtowanie kreatywnych postaw studentów i absolwentów, [w:] Kloc K., Chmie- lewska E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 81.
  • Grygalszewska A., Węgrzecka M., 2004, Rzetelność w kształceniu akademickim, [w:] Kloc K., Chmie- lewska E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa, s. 43.
  • Lorenowicz U., 2004, Kształcenie u studentów odpowiedzialności społecznej za pełnione funkcje zawo- dowe, Prospołeczna edukacja ekonomistów. Materiał z XIV warsztatów dydaktycznych zorgani- zowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383417

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.