PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 392 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce | 147--154
Tytuł artykułu

Niewykorzystany kapitał ludzki w podregionach województwa dolnośląskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unused Human Capital of Lower Silesia Voivodeship Sub-Regions.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z rozwojem gospodarki wiedzy i zaawansowanych technik kapitał ludzki stał się jednym z istotniejszych czynników konkurencyjności gospodarek lokalnych i regionalnych. Celem artykułu jest analiza i ocena niewykorzystanego kapitału ludzkiego w województwie dolnośląskim w latach 2004-2013. Przedmiot zainteresowania stanowi zarówno sytuacja w województwie dolnośląskim, jak i jego podregionach. Szczególną uwagę poświęcono takim zagadnieniom, jak: liczba osób bezrobotnych w relacji do liczby osób pracujących oraz zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach. Przeprowadzono badania identyfikacyjne niewykorzystanego kapitału ludzkiego w każdym z 5 podregionów województwa dolnośląskiego. Do najważniejszych wniosków należy zaliczyć wzrost niewykorzystanego zasobu kapitału ludzkiego w postaci liczby osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem, natomiast jako pozytywne aspekty wskazać należy malejący udział osób bezrobotnych z co najmniej 11-letnim doświadczeniem zawodowym(abstrakt oryginalny)
EN
With the development of the knowledge economy and advanced techniques of human capital has become one of the most important factors of competitiveness of local and regional economies. The aim of this paper is to analyze and assess the untapped human capital in Lower Silesia in 2004-2013. The focus of both the situation in Lower Silesia, as well as its sub-regions. Particular attention is devoted to such topics as: the number of unemployed in relation to the number of people working and the need for employees with specific qualifications. Identification studies were carried out unused human capital in each of the 5 sub-regions and in Lower Silesia province. The most important proposals include an increase in unused human capital in the form of the number of unemployed persons with higher education, while the positive aspects of it should be noted declining share of people with at least 11 years of professional experience(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Becker G., 1975, Human capital, National Bureau of Economic Research.
 • Cichy K., 2005, Kapitał ludzki w modelach teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii, Zeszyt 23, AE, Poznań.
 • Czerniachowicz B., Marek S., 2004, Wybrane elementy teorii kapitału ludzkiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Grosse T., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa.
 • Herbst M., 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Marshall A., 1928, Zasady ekonomiki, t. II, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 • Ogólnodostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego zaczerpnięte z Bazy Danych Lokalnych(BDL), http://stat.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Dz.U. nr 262, poz. 2607.
 • Samuelson P.A., Nordhouse W.D., 2004, Ekonomia, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Smith A., 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London (wyd. pol. 1954).
 • Schultz, T., 1961, Investment in Human Capital, American Economic Review
 • Szczepański M.S., 2000, Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Prolegomena, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Tychy.
 • Szymanik E., 2007, Bezrobocie jako czynnik obniżający kapitał ludzki w województwie mazowieckim, [w:] L.K. Gilejko (red.), Lokalizm, problemy instytucje i aktorzy, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.
 • Walukiewicz S., 2010, Kapitał ludzki. Skrypt akademicki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.