PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 40 | 5--17
Tytuł artykułu

Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Perception of Innovations in the Industry of Meetings by Representatives of the Cracow PCOs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemysł spotkań ma globalny charakter, co zwiększa konkurencję i stawia wysokie wymagania przed podmiotami działającymi na rynku. Wymusza innowacyjność przedsiębiorstw. Temat innowacji jest relatywnie szeroko omówiony w literaturze, ale dynamika rynku wymaga jego systematycznego uaktualniania. Przemysł spotkań nie jest tak bogato reprezentowany w polskich opracowaniach naukowych, a jeżeli już, to głównie w pracach o teoretycznym charakterze, nie ma bowiem wielu badań tego rynku. Chęć wypełnienia powyższych luk - poznawczej i literaturowej - stały się przesłanką podjęcia niniejszego tematu w artykule. Celem pracy jest identyfikacja podejścia przedstawicieli Profesjonalnych Organizatorów Kongresów (Professional Congres Organizer - PCO) do problematyki innowacji w sektorze spotkań i wydarzeń. W szczególności zaprezentowane zostanie postrzeganie znaczenia innowacji, jej rodzajów i uwarunkowań implementacji. Praca składa się z trzech części: przeglądu literaturowego, części metodycznej i empirycznej. Ta ostatnia przygotowana została na podstawie wyników wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami PCO zlokalizowanych w Krakowie. Analizy wyników dokonano przy użyciu programu GABEC. (abstrakt oryginalny)
EN
The industry of meetings has the global nature what increases competition and poses high requirements to the entities operating in the market. It induces enterprises' innovativeness. The topic of innovations is relatively broadly discussed in the literature, but the market dynamics requires its systematic updating. The industry of meetings is not so richly represented in Polish scientific treatises and if so, then mainly in studies of the theoretical nature as there are not many surveys of this market. The desire to fill up these gaps - cognitive and literature-related - has become a premise to undertake this topic in the article. An aim of the study is to identify the approach of representatives of the Professional Congress Organisers (PCO) to the problems of innovations in the sector of meetings and events. In particular, there will be presented the importance of innovation, its types and determinants of implementation. The work consists of three parts: the literature review, the methodological part and the empirical one. The latter is prepared on the basis of results of the in-depth interviews carried out with representatives of the PCOs located in Cracow. The findings analysis was made with the use of the GABEC programme. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R. (2014), Ekonomiczne znaczenie przemysłu spotkań dla gospodarki Krakowa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M. (2014), Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej, "Folia Turistica", nr 32.
 • Cieślikowski K. (2014), Rynek turystyki konferencyjnej; Podstawy teoretyczne. Funkcjonowanie i rozwój na świecie, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego, Katowice.
 • Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, POT, Warszawa.
 • de Jong J.P.J., Bruins A., Dolfsma W., Meijaard J. (2003), Innovation in Services Firms Explored: What, How and Why?, EIM Report, Zoetermeer.
 • Dodgson M., Rothwell R. (Eds.) (1994), The Handbook of Industrial Innovation, Edward Elgar Publishing Ltd, Aldershot-Brookfield.
 • Drab A. (2011), Trendy i perspektywy rozwoju branży targowo-wystawienniczej w Europie, (w:) Munka H. (red.), Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju, PIPT, Poznań.
 • Fenich G.G. (2014), Meetings, Expositions, Events and Conventions, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow.
 • Howells J.R.L., Tether B.S. (2004), Innovation in Services: Issues at Stake and Trends - A Report for the European Commission, INNO-Studies 2001: Lot 3 (ENTR-C/2001), Brussels.
 • ICCA (International Congress and Convention Association) (2013), ICCA 50 statistics. A modern history of international associations Meetings: 1963-2012, ICCA.
 • Kline S.J., Rosenberg N. (1986), An Overview of Innovation, (w:) Landau R., Rosenberg N. (Eds.), The Positive Sum Strategy, National Academy Press, Washington D.C.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Limański A. (2011), Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, (w:) Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt nr 23, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Matusiak K.B. (red.) (2005), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 • MP (Meeting Professionals International) (2014), Meetings Move Us Forward, (za:) Wróblewski S. (red.), Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce, SKKP, Warszawa.
 • MNiSW (2008), Podręcznik Oslo, Zasady Gromadzenia i Interpretacji Danych Dotyczących Innowacji, wydanie trzecie, MNiSW, Warszawa.
 • Novelli M., Schmitz B., Spencer T. (2006), Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience, "Tourism Management", No. 27.
 • Oppenheim A.N. (2004), Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań.
 • PCB (Poland Convention Bureau) (2013), Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2013, Poland Convention Bureau; Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • PCB (Poland Convention Bureau) (2014), Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce 2014, Poland Convention Bureau; Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
 • Wróblewski S. (red.) (2014), Stowarzyszenia profesjonalne w tworzeniu przemysłu spotkań w Polsce, SKKP, Warszawa.
 • Zorska A. (2012), Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego", "Studia i Prace".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383677

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.