PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 388 Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa | 263--275
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych w świetle proponowanych i wprowadzonych zmian w KSR nr 7

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting Policies, Estimates and Errors from Previous Years in the Light of the Proposed and Introduced Changes in the National Accounting Standard No. 7
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wszystkie jednostki gospodarcze mają obowiązek opisać przyjęte przez nie za- sady (politykę) rachunkowości. Jednak przyjęta i stosowana polityka rachunkowości nie gwa- rantuje, że w trakcie prowadzenia działalności ustalone rozwiązania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prezentacji sprawozdań finansowych nie zostaną zmienione przez samą jednostkę lub w wyniku nowelizacji regulacji prawnych. Wraz z upływem czasu zmie- niają się przepisy, wymagania użytkowników, zmienia się również sama jednostka. Dlatego należy wiedzieć, w jaki sposób ujmować w księgach rachunkowych zmianę polityki rachun- kowości oraz jak prezentować w sprawozdaniu skutki zmienionej polityki. Celem niniejszego opracowania jest analiza i przedstawienie: • zmian w KSR nr 7 wprowadzonych nowelizacją z listopada 2014 r., • istoty, znaczenia i polemiki dotyczącej pojęcia polityka rachunkowości, • skutków zmian polityki rachunkowości, • sposobu ujmowania zmian wartości szacunkowych, korekty błędów z lat ubiegłych oraz zdarzeń po dniu bilansowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Every economic unit is required to describe accounting policy (accounting principles) which it uses. However, accepted and applied accounting policy does not guarantee that in the course of activity the adopted solutions for the bookkeeping and the presentation of the financial statements will not be changed by a unit itself or as a result of the changed regulations. The regulations, individual user requirements and a unit itself change over time. Therefore, it is important to know how to take changes in accounting policies in the bookkeeping and how to present the effects of the revised accounting policy in financial statements. The aim of this study is: • the analysis of changes in the National Accounting Standard No. 7 introduced by the amendment in November 2014, • the presentation of the essence, importance and controversy concerning the notion of accounting policy, • the illustration of the effects of changes in accounting policies, • the presentation of a method for the recognition of changes in accounting estimates, the correction of errors from previous years and the events after the balance sheet date.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Brzezin W., 1998, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Dadacz J., 2014, Kierunki zmian przepisów o rachunkowości, Rachunkowość nr 1/2014.
 • Cebrowska T. (red.), 2010, Polityka bilansowa, [w:] Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarugowa A., Walińska E., 1997, Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Karmańska A., 2009, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Di- fin, Warszawa.
 • Walińska E., Michalak M., 2014, Polityka rachunkowości w kontekście poglądów naukowych Profesor Alicji Jarugowej, ZTR, t. 80, SKwP, Warszawa.
 • KSR nr 7, Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zda- rzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, Dz. Urz. MF z dnia 22.01.2015 r.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSR nr 1, MSR nr 8, 2011, SKwP, Warszawa.
 • Pszczołowski T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław.
 • Słownik języka polskiego, 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.