PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 40 | 94--106
Tytuł artykułu

Podobieństwo miast pod względem charakteru internacjonalizacji funkcji turystycznej a potencjał konkurencyjny przemysłu spotkań

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Similarity of Towns and Cities in Terms of the Nature of Internationalisation of the Tourist Function and the Competitive Potential of the Meeting Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarto wyniki badania internacjonalizacji funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski. Na podstawie zestawień statystycznych publikowanych przez GUS oraz inne instytucje stworzono ranking porządkujący wyżej wymienione miasta według stopnia umiędzynarodowienia ich funkcji turystycznej, co pozwoliło przeprowadzić bardziej zaawansowaną analizę skupień przy wykorzystaniu metody Warda. Skupienia stanowią kontekst analizy konkurencyjności badanych miast na międzynarodowym rynku spotkań. Z badań wynika, że konkurencja na rynku spotkań zachodzi przede wszystkim między miastami cechującymi się podobnym poziomem umiędzynarodowienia funkcji turystycznej, przy czym dotyczy to miast o znaczeniu drugo- lub trzeciorzędnym w strukturze miast światowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In their article, the authors included results of research on internationalisation of the tourist function of the ten biggest cities in Poland. Based on the statistical breakdown published by the CSO and other institutions, there is set up a ranking arranging the said cities by the degree of internationalisation of their tourist function, what allowed carrying out an advanced cluster analysis with the use of the Ward's method. Clusters are a context of the analysis of competitiveness of the cities in question in the international market for meetings. The surveys show that competition in the market for meetings takes place, first of all, between the towns and cities with a similar level of internationalisation of the tourist function, and this concerns the towns of the second- and third-rate importance in the structure of global towns. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • A.T. Kearney (2012), 2012 Global Cities Index and Emerging Cities Outlook, Chicago.
 • Balicki A. (2009), Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowanie społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Błaczkowska A., Grześkowiak A. (2001), Zastosowanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do oceny efektów kształcenia, (w:) Garczarczyk J., Skikiewicz R. (red.) Metody pomiaru i analizy rynku usług. Dylematy badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Borja J., Castells M. (2013), Local and Global: The Management of Cities in the Information Age, Taylor & Francis, Oxon.
 • Castells M. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Celuch K. (2014), Przemysł spotkań: wiedza, produkt, motywacja, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • ECM (2014), The European Cities Marketing Benchmarking Report, 10th Official Edition 2013-2014, Dijon.
 • EIU (2012), Hot spots: Benchmarking global city competitiveness, London-New York-Hong Kong- -Geneva.
 • Euromonitor International (2015), Top 100 City Destination Ranking, http://blog.euromonitor.com/2015/01/top-100-city-destinations-ranking.html [dostęp: 27.01.2015].
 • Eurostat (2011), Cultural Statistics, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 • Fry E.H., Radebaugh L.H., Soldatos P. (1989), The New international cities era: The global activities of North American municipal governments, Provo, David M. Kennedy for International Studies, Brigham Young University, Utah.
 • GaWC (2014), The World According to GaWC 2012, Loughborough, http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html [dostęp: 27.01.2014].
 • GDDKiA (2014), Mapa stanu budowy dróg, http://www.gddkia.gov.pl/pl/1077/mapa-stanu-budowy-drog [dostęp: 20.05.2014].
 • Hall P. (1997), Megacities, World Cities and Global Cities, The Megacities Foundation, Rotterdam.
 • Hall P. (2001), Global city-regions in the twenty-first century. (in:) Scott A.J. (Ed.) Global City- Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford University Press, Oxford.
 • Heeley J. (2011), Inside City Tourism: A European Perspective, Channel View Publications, Bristol.
 • ICCA (2013), Country and City Rankings 2012: International Association Meetings Market, Amsterdam.
 • Kachniewska M. (2014), Czynniki wyboru lokalizacji konferencji i kongresów w ocenie polskich organizatorów, (w:) Celuch K. (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa.
 • Kaczmarek M. (2003), Zastosowanie metod analizy skupień w wielowymiarowej segmentacji rynku, (w:) Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe - metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Komorowski J. (2000), Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne internacjonalizacji miast polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Labasse J. (1981), Profil de villes européennes à vocation internationale, "Cahiers de Géographie Du Québec", No.25(66).
 • Maitland R., Newman P. (2009), Developing world tourism cities, (in:) Maitland R. Newman P. (Eds.) World Tourism Cities: Developing Tourism Off the Beaten Track, Routledge, Oxon.
 • Martin Prosperity Institute (2013), Project: Global Cities Index, Toronto.
 • OpenFlights.org (2014), Route maps, http://openflights.org/html/route-maps [dostęp: 15.03.2014].
 • Page S.J., Hall C.M. (2003), Managing urban tourism, Prentice Hall, Harlow.
 • PwC (2012), Cities of Opportunity, New York.
 • Sassen S. (2006), Cities in a World Economy (third edit.), Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 • Short J.R., Breitbach C., Buckman S., Essex J. (2000), From World Cities to Gateway Cities, "City, Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action", No. 4(3).
 • Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
 • Swarbrooke J., Horner S. (2001), Business travel and tourism, Buterworth-Heinemann, Oxford.
 • Szromnik A. (2009), Internacjonalizacja jako nowy czynnik rozwoju miast, "Samorząd Terytorialny", nr 4.
 • UIA (2013), International Meetings Statistics for the Year 2012, "Union of International Associations - HQ Europe (HeadQuarters Magazine)", No. 56.
 • UNESCO (2014), World Heritage List Statistics, http://whc.unesco.org/en/list/stat [dostęp: 15.03.2014].
 • Zmyślony P. (2014), Internationalization of tourism management in Polish cities: Strategies, marketing and structures, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", No. 5(3).
 • Zmyślony P., Piechota N. (2014), Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, (w:) Celuch K. (red.) Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.