PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 393 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 154--162
Tytuł artykułu

Strategiczne programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego integrujących się regionów w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Socio-Economic Development Strategic Programming of Integrating Regions in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwania gospodarki globalnej w XXI w. i polityka UE w nowym okresie planowania stanowią specyficzne warunki do kreowania i realizowania strategii makroregionów. Makroregiony zyskują nowe możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak szczególnie istotne staje się powiązanie planowania strategicznego w tych obszarach z nowymi technologiami, innowacjami i usieciowieniem gospodarek. W świetle wytycznych nowego okresu programowania i Strategii Europa 2020 makroregiony dążą do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawy dobrobytu społeczeństwa i jakości kapitału ludzkiego, rozwoju jednostek osadniczych oraz budowy sieci powiązań komunikacyjnych, które wpływać będą na spójność makroregionu. Strategie makroregionów w Polsce zostały powiązane horyzontem czasu, priorytetami i zadaniami z okresem programowania w UE, głównymi dokumentami krajowymi oraz unijnymi(abstrakt oryginalny)
EN
Challenges of global economy in the 21st century and the EU policy in the new planning period determine specific conditions for the creation and realization of macroregions strategies. Macroregions gain new possibilities of socio-economic development, but connecting strategic planning in these areas with new technologies, innovations and networking economies is particularly important. In the light of guidance of new programming period and Europe 2010 Strategy, macroregions strive for balanced socio-economic development, improvement of welfare society and quality of human capital, development of settlement units and building communication connection network, which will influence macroregion cohesion. Macroregion strategies in Poland has been connected with time horizon, priorities and goals of te EU programming period and the main national and EU documents(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Rynio D., 2013, Kształtowanie nowej polityki regionalnej Polski w warunkach globalizacji i integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 240, Wrocław 2013.
  • Strategia rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, M.P. z dnia 19 lutego 2014, poz. 152.
  • Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, przyjęta przez Radę Ministrów 30 kwietnia 2014, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/polska_zach/dokumenty/Documents/Strategia_Rozwoju_Polski_Zachodniej_do_roku_2020.pdf.
  • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008, uchwała nr 278/08, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja. Załącznik do uchwały nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013, poz. 641, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
  • Szlachta J., Dziemianowicz W., Nowicka P., b.d., Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej (Przy współpracy, Urzędów Marszałkowskich Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego), GEOPROFIT, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/_04_04_2012_Zalozenia_Strategii_Rozwoju_Polski_Zachodniej_2.04.2012.pdf.
  • Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, MP z dnia 8 sierpnia 2013, poz. 641.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.