PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 393 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego | 184--192
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa opolskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Entrepreneurship as a Factor of Regional Development on the Example of Opolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest ocena wpływu przedsiębiorczości na rozwój regionalny. Konstrukcję artykułu tworzą dwie części. Pierwsza z nich obejmuje wyniki badań literaturowych nad znaczeniem przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym. Zasadniczym wnioskiem z tych badań jest istotność przedsiębiorczości w kształtowaniu rozwoju regionalnego. Natomiast druga część artykułu zawiera prezentację wyników badań empirycznych, które ukierunkowane zostały na rozpoznanie wpływu przedsiębiorczości na rozwój województwa opolskiego. Wspomniane badania przeprowadzono dla okresu 2002-2012, na podstawie danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS, w oparciu o współczynnik korelacji liniowej Pearsona, jak również jednorównaniowe modele regresji liniowej. Zmienne zdefiniowano na podstawie analizy literatury przedmiotu. Wyniki badań empirycznych pozwalają stwierdzić, że nie występuje istotna statystycznie zależność między określonymi miarami przedsiębiorczości i rozwoju województwa opolskiego(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the paper is to analyse the impact of entrepreneurship on regional development. The structure of the paper consists of two parts. The first one includes the results of the literature studies on the importance of entrepreneurship in regional development. The major conclusion here is that entrepreneurship might be regarded as a significant factor in regional development. The second part of the paper contains a presentation of empirical studies results that have been aimed to recognize the impact of entrepreneurship on the development of Opolskie Voivodeship. The studies were conducted for the period of 2002- 2012, on a base of data from the Local Data Bank, Central Statistical Office. Pearson correlation coefficient, as well as linear regression models were employed. Both dependent and explanatory variables were defined on the ground of literature studies. The research hypothesis was as follows: the growth of entrepreneurship in Opolskie Voivodeship is accompanied by the increase in regional development. The results of empirical studies allow to conclude that there is no statistically significant relationship between certain measures of entrepreneurship and development of Opolskie Voivodeship(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Acs Z.J., Bosma N., Sternberg R., 2011, Entrepreneurship in World Cities, [w:] M. Minniti (red.), The Dynamics of Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford-New York, s. 125-151.
 • Ashcroft B., Love J.H., 1996, Firm births and employment change in the British counties: 1981-1989, Papers in Regional Science, vol. 25, issue 4, s. 483-500.
 • Audretsch D.B., Fritsch M., 2002, Growth Regimes over Time and Space, Regional Studies, vol. 36, no. 2, s. 113-124.
 • Audretsch D.B., Keilbach M., 2004, Entrepreneurship and regional growth: an evolutionary interpretation, Journal of Evolutionary Economics, vol. 14, s. 605-616.
 • Audretsch D.B., Keilbach M., 2008, Entrepreneurship, Growth and Restructuring, [w:] A. Basu, M. Casson, N. Wadeson, B. Yeung (red.), The Oxford Handbook of Entrepreneurship, Oxford University Press, New York, s. 281-310.
 • Benneworth P., 2004, In what sense 'regional development?': entrepreneurship, underdevelopment and strong tradition in the periphery, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 16, s. 439-458.
 • Bosma N., Schutjens V., 2011, Understanding regional variation in entrepreneurial activity and entrepreneurial attitude in Europe, The Annals of Regional Science, vol. 47, s. 711-742.
 • Braunerhjelm P., Borgman B., 2004, Geographical concentration, entrepreneurship and regional growth: evidence from regional data in Sweden 1975-99, Regional Studies, vol. 38, issue 8, s. 929-947.
 • Brol R., 2006, Czynniki rozwoju regionalnego, [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 16-22.
 • Broszkiewicz R., Wilk K., Korenik S., Szołek K., Drozdowski T., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionów na przełomie XX i XXI wieku w warunkach globalizacji na przykładzie Dolnego Śląska, [w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 213-249.
 • Callejón M., Segarra A., 1999, Business dynamics and efficiency in industries and regions: the case of Spain, Small Business Economics, vol. 13, issue 4, s. 253-271.
 • Fritsch M., Mueller P., 2004, Effects of New Business Formation on Regional Development over Time, Regional Studies, vol. 38, no. 8, s. 961-975.
 • Gries T., Naudé W., 2009, Entrepreneurship and regional economic growth: towards a general theory of start-ups, Innovation - The European Journal of Social Science Research, vol. 22, no. 3, s. 309--328.
 • Huggins R., Williams N., 2011, Entrepreneurship and regional competitiveness: The role and progression of policy, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 23, no. 9-10, s. 907-932.
 • Klasik A., 2006, Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny - wprowadzenie,[w:] A. Klasik (red.), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 17-58.
 • Kosiedowski W., 2008, Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, [w:] Z. Strzelecki (red.),Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 221-242.
 • Kuciński K., 2010, Regionalna perspektywa przedsiębiorczości, [w:] K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, s. 15-29.
 • Makieła Z., 2013, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna. Region w warunkach konkurencji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Markowska M., Sobczak E., 2006, Modelowanie ekonometryczne rozwoju regionalnego, [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 264-354.
 • Markowski T., 2008, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 13-28.
 • Reynolds P.D., 1994, Autonomous firm dynamics and economic growth in the United States, 1986-90, Regional Studies, vol. 27, s. 429-442.
 • Schumpeter J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Oxford University Press, New York.
 • Tarnawa A., Węcławska D., Zbierowski P., Bratnicki M., 2013, GEM Polska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • US 2015, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2014 r., Informacje i opracowania, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Valliere D., Peterson R., 2009, Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 21, no. 5-6, s. 459-480.
 • Zygmunt A., 2013, Analiza porównawcza poziomu wydatków inwestycyjnych powiatów województwa opolskiego, [w:] M. Noga (red.), Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 6(38), Wrocław, s. 133-144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.