PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 388 Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa | 276--284
Tytuł artykułu

Propozycja rozszerzenia zakresu opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proposal for Extending the Scope of Opinion and Report on the Financial Statements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiarygodna informacja finansowa jest podstawą prawidłowych i optymalnych w danym czasie i sytuacji decyzji, jakie podejmują zarządzający wykorzystujący te infor- macje. Podstawowym sposobem potwierdzenia wiarygodności informacji zawartych w spra- wozdaniach finansowych przedsiębiorstw jest przeprowadzenie ich badania przez biegłych rewidentów. Biegli rewidenci komunikują wyniki swojej pracy poprzez opinię i raport, które sporządzają po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego. Zakres merytoryczny opinii i raportu jest określony przepisami prawnymi. Jednak w wielu sytuacjach okazuje się on niewystarczający. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji rozszerzenia zakresu merytorycznego, w szczególności raportu biegłego rewidenta z czynności rewizyjnych. Roz- szerzenie to ma na celu zwiększenie w sposób istotny walorów informacyjnych tego raportu(abstrakt oryginalny)
EN
Credible financial information is the basis for correct and optimal decisions at the time and situation to be made by management using that information. The primary way to confirm the reliability of the information contained in the financial statements of companies is the examination carried out by auditors. The auditors communicate the results of their work by opinion and report, which they draw after the audit of the financial report. The substantive scope of the opinion and the report is provided by the law. However, in many cases it turns out to be insufficient. The aim of the article is to present a proposal of extending the substantive scope, in particular, the auditor's report of the inspection activities. This extension is intended to increase significantly the information assets of this report.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
  • Andrzejewski M., 2012, Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnic- two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Pffaf J., 2008, Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 z poźn. zm.
  • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009 nr 77, poz. 649 z późn. zm.
  • Wielgórska-Leszczyńska J., 2009, Ocena pracy biegłego rewidenta i oczekiwania wobec jej efektów, [w:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekono- micznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.