PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 388 Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa | 285--294
Tytuł artykułu

Sprawozdawczość segmentowa jako przejaw konwergencji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Segment Reporting as the Manifestation of the Convergence of Financial Accounting and Management Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem opracowania jest wyjaśnienie specyfiki konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej na przykładzie sprawozdawczości segmentów dzia- łalności. W pierwszej części opracowania omówiono istotę konwergencji w systemie ra- chunkowości z uwzględnieniem ustaleń autorów polskich i zagranicznych. W drugiej części objaśniono zasadność raportowania segmentowego na potrzeby interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazano na kryteria wyodrębniania segmentów działalności. W ostat- niej części przeprowadzono analizę MSSF 8 "Segmenty operacyjne" jako przejawu konwer- gencji dwóch omawianych obszarów rachunkowości. W artykule pokazano, że interesariu- sze wewnętrzni i zewnętrzni mogą zgłaszać podobne potrzeby informacyjne i stosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej jest czynnikiem sprzyjającym procesowi konwergencji.(abstrakt oryginalny)
EN
The major objective of the article is to explain the specifics of convergence of financial accounting and management accounting on the example of segment reporting. In the first part of the paper the nature of convergence in the accounting system was discussed, taking into account the research findings of Polish and foreign authors. In the second part the rationals behind the segmental reporting were explained with regard to the needs of internal and external stakeholders and the criteria to identify the segmentes were indicated. In the last part the analysis of IFRS 8 "Operating Segments" as a manifestation of the convergence of the two main areas of accounting was conducted. The paper points out that both internal and external stakeholders may have similar information needs, and the use of international financial reporting standards is a facilitating factor in the process of convergence.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Kabalski P., 2012, Konwergencja rachunkowości finansowej i zarządczej pod wpływem Międzyna- rodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 66 (122).
  • Nita B., 2014, Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, PWN, War- szawa.
  • Sobańska I., 2003, Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunko- wość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 13(69).
  • Taipaleenmäki J., Ikäheimo S., 2013, On the convergence of management accounting and financial accounting - the role of information technology in accounting change, International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 14 (4).
  • Weißenberger B.E., Angelkort H., 2011, Integration of financial and management accounting systems: The mediating influence of a consistent financial language on controllership effectiveness, Man- agement Accounting Research, Vol. 22 (3).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171383903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.