PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 41(3) | 33--44
Tytuł artykułu

Chiny umacniają dominującą pozycję w gospodarce światowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
China Reinforcing Its Dominant Position in the Global Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Panujący od kilku stuleci dotychczasowy porządek światowy był oparty na dominacji krajów cywilizacji europejskiej. Obecnie powstaje nowy porządek oparty na dominacji cywilizacji azjatyckiej reprezentowanej przez dynamicznie rozwijające się Chiny. Nowy porządek oznacza duże zmiany, które mogą być rozpatrywane w ramach trendu milenijnego. Zmiany występują tak rzadko, że pojawiają się raz na tysiąc lat. W artykule przedstawiono wizję porządku światowego, która mieści się w ramach trendu milenijnego. Realizacja tej wizji zajmie przypuszczalnie dziesięciolecia. Jeśli jednak zostanie zrealizowana, wówczas może trwać - co pokazują doświadczenia płynące z historii - przez stulecia. Dla tak długookresowego trwania nowego światowego porządku zasadnicze znaczenie ma przyszła międzynarodowa pozycja Chin, które z ogromną determinacją dążą do uzyskania światowej przewagi w masowym tworzenia postępu naukowego. W 2014 roku w Fortalezie kraje BRICS utworzyły dwie instytucje będące konkurencją dla Międzynarodowego Banku Rozwoju i Odbudowy oraz dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które od siedemdziesięciu lat podtrzymują gospodarczy porządek świata. Powstanie tych instytucji oznacza, że przedstawiona w artykule zmiana układu sił w światowej gospodarce nie jest tylko wizją, lecz procesem rzeczywistym. (abstrakt oryginalny)
EN
The prevailing for a few centuries hitherto world order has been based on the dominance of the European civilization countries. At present, there emerges a new order based on the dominance of the Asian civilization represented by dynamically developing China. The new order means great changes which can be considered within the millennium trend. Changes take place so seldom that they occur once for a thousand years. In his article, the author presented the vision of the world order, which is a part of the millennium trend. Implementation of this vision will probably take decades. However, if it implemented, then it may last - what the experience coming from the history - for centuries. For such a long-period lasting of the new world order of the principle importance is the future international position of China which with a great determination is aspiring to gain global advantage in the mass creation of scientific progress. In 2014, in Fortaleza, the BRICS countries established two institutions being competitors for the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and for the International Monetary Fund, which have for seventy years been supporting the world economic order. The emergence of these institutions means that the presented in the article change of the balance of power in the global economy is not only the vision but the real process. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Attali J. (2010), Zachód 10 lat przed totalnym bankructwem?, Studio EMKA, Warszawa.
 • Brunet A., Guichard J. (2011), Chiny - światowy hegemon, Studio Emka, Warszawa.
 • Chang J., Halliday J. (2007), Mao, Albatros, Warszawa.
 • Glaser Ch. (2011), Will China's Rise Lead to War?, "Foreign Affairs", March/April.
 • Góralczyk B. (2010), Chiński feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Wydawnictwo Sprawy Polityczne, Warszawa.
 • Hessler P. (2013), Przez drogi bezdroża. Podróż po nowych Chinach, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 • Hubner W. (2013), Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna, (w:) Rybiński K. (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Kotyński J. (2013), Wzrost i poziom PKB Polski na tle krajów Unii Europejskiej i świata, (w:) Rybiński K. (red.), Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 • Laboa J. (2014), Historia chrześcijaństwa, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Liberska B. (2013), Nowe centra wzrostu światowej gospodarki, "Studia Ekonomiczne", nr 2.
 • Mei Junjie (2013), How Europe should view China's industrial policy, Shanghai Academy of Social Sciences, China.
 • Presidency Conclusions (2000), Lisbon European Council, 23 and 24 March.
 • Ramo J.C. (2004), The Bijing Consensus, The Foreign Policy Center, London.
 • Review Summary at First Anniversary of Issuance of Sovereign Credit Ratings for 50 Countries and Regions by Dagong (2011), July 11.
 • Sulmicka M. (2011), Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, (w:) Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, SGH, Warszawa.
 • Sulmicki J. (1981), Postęp naukowo techniczny a długookresowe zmiany w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sulmicki J. (2005), Stabilność rynków finansowych a wejście Polski do strefy euro, SGH, Warszawa.
 • Sulmicki J. (2014), Nadmierne zadłużenie krajów rozwiniętych gospodarczo, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 • Sulmicki J. (2014), Przechodzenie Chin od portfelowych do bezpośrednich inwestycji, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 34.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.