PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 174 Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy | 589--601
Tytuł artykułu

Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008 z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego

Warianty tytułu
Diversification of Sources of Farm Household Income in Poland in Years 2003-2008 Including General Type of Farming
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ocena dywersyfikacji źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008. Aby osiągniąć założony cel, analizie poddano średni roczny dochód rodziny rolniczej, w skład którego wchodzą dochód z gospodarstwa rolnego, którego miarą jest dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego, oraz dochód uzyskiwany spoza gospodarstwa rolnego. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to examine the evaluation of diversification of sources of farm households income in Poland in years 2003-2008. To achieve the target average annual income of farm household was taken into consideration. Farm household income includes: average annual farm net income and also the income from different sources. The key sources of information were statistical data of Polish FADN.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Gołaś Z., Kozera M., Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywi-dualnych gospodarstw rolnych, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu" 2003, nr CCCLVII.
 • Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 • Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009.
 • Gutkowska K., Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 • Idczak J., Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001.
 • Kaleta A., Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 • Leszczyńska M., Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
 • Leśniak-Moczuk K., Dywersyfikacja wewnętrznej struktury dochodów ludności wsi i miast w kie-runku spójności pomiędzy środowiskami, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 12, Rzeszów 2008.
 • Majewski E., Dochody i jakość życia w gospodarstwach niskotowarowych z wybranych regionów Polski, "Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G" 2009, t. 96, z. 4.
 • Myszczyszyn J., Poziom i zróżnicowanie dochodów rolniczych, "Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica" 2001, nr 222 (40).
 • Orłowska M.J., Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji, "Acta Scienitarum Oeconomia" 2010, nr 9 (2).
 • Pawłowska-Tyszko J., Źródła dochodów gospodarstw rolniczych, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2003, t. V, z. 1.
 • Sadeghi J., Toodehroosta M., Amini A., Determinants of Poverty in Rural Areas: Case of Savejbolagh Farmers in Iran, Working Paper nr 0112, The ERF Working Paper Series, Cairo 2001.
 • Safa M.S., Socio-economic factors affecting the income of small-scale agroforestry farms in hill country areas in Yemen: A comparison of OLS and WLS determinants, "Small-scale Forest Economics" 2005, nr 4 (1).
 • Stolarska A., Nierolnicza działalność gospodarcza rodzin rolniczych, "Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G" 2006, t. 92, z. 2.
 • Zegar J.S., Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, SGH, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.