PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 84--93
Tytuł artykułu

Status prawny wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Status of Committee for Adjudication of Medical Events
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia problematykę statusu prawnego wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia mające decydujący wpływ na określenie statusu prawnego wojewódzkich komisji, a zatem charakter spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed tymi komisjami oraz charakter prawny postępowania prowadzonego przez te komisje. Dalsze rozważania dotyczą problemu, czy wojewódzkie komisje są organami sądowymi. Ostatecznie zaś autorka dochodzi do wniosku, że wojewódzkie komisje spełniają przesłanki uznania za organy quasi-sądowe.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is about problematic aspects of legal status of the special commission - Committee for Adjudication of Medical Events. First of all very important issues which are to broach in article is character of matters which are subject of proceedings conducted by these committees and legal nature of these proceedings. The author analyses that this special committees are or not judicial authorities. In the end the author conclude, that Committees for Adjudication of Medical Events are quasi - judicial authority.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--93
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Przybycień, P. Szewczyk, Terra incognita, czyli o alternatywnym sposobie kompensacji szkód medycznych, dodatek specjalny do "Edukacji Prawniczej", nr 1, Warszawa 2012, s. VIII i n.
 • M. Nesterowicz, M. Wałachowska, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód medycznych wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 30-31.
 • E. Bagińska, Działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych a wykonywanie władzy publicznej, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód medycznych wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 154.
 • Natomiast K. Frąckowiak, H. Frąckowiak przyjmują, że komisja w ogóle nie rozstrzyga kwestii szkody (Organizacja i funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych - rozważania na tle nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, "Palestra", nr 9-10, Warszawa 2013, s. 135).
 • W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 21-22.
 • W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 35-36.
 • J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 24-26.
 • T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2012, s. 21-26.
 • A. Zieliński, Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2012, s. 2-3.
 • A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 5-15.
 • A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 34-35.
 • H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012, s. 75-77.
 • A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-729, Warszawa 2013, s. 13-21.
 • M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2013, s. 30-36.
 • H. Dolecki (red.), T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I. Art. 1-366, Warszawa 2013, s. 21-30.
 • T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, s. 133. Podobnie H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2013, s. 40.
 • J. Mucha, Charakter prawny postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, [w:] M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), J. Wiśniewski (red.), P. Ziobrowski (red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej, Poznań 2012, s. 42, 58.
 • A. Jarocha, Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, "Studia Prawa Publicznego", nr 1, Poznań 2013, s. 43.
 • P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 1-2.
 • J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 89-96.
 • M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 465.
 • E. Kowalewski, M. Śliwka, M. Wałachowska, Kompensacja szkód wynikłych z błędów medycznych. Ocena projektowanych rozwiązań prawnych, "Prawo i Medycyna", nr 4, Warszawa 2010, s. 23.
 • J. Waszczyński, Ustrój organów ochrony prawnej (W zarysie), Łódź 1971, s. 38.
 • S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010, s. 7.
 • J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Cześć szczegółowa, Warszawa 2013, s. 23, 24.
 • M.P. Ziemniak, Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wybrane aspekty, [w:] E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód medycznych wynikłych ze zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, s. 166, 167.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 883-895.
 • L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 349-352.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 235-237.
 • D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012, s. 495.
 • S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s. 31-32.
 • S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, [w:] J. Jodłowski (red.), Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974, s. 291, 292.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.