PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 42--49
Tytuł artykułu

Consumer Awareness of Selected Actions Undertaken in the Area of Ethical Production of Food

Warianty tytułu
Konsumencka świadomość wybranych działań podejmowanych w obszarze etycznej produkcji żywności
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszej pracy było ustalenie poziomu świadomości konsumenckiej wobec działań podejmowanych w obszarze etycznej produkcji, tj. inicjatywy Sprawiedliwego Handlu, a także określenie dostępności produktów objętych tą inicjatywą w sieciach handlowych oraz ustalenie poziomu wiedzy pracowników sieci handlowych na ten temat. Wykazano, że większość badanych nisko oceniała swą wiedzę na temat inicjatywy Sprawiedliwego Handlu. Niemal jedna trzecia ankietowanych nie wskazała żadnego produktu objętego inicjatywą Sprawiedliwego Handlu, co ukazuje brak podstawowej wiedzy o tym ruchu lub też cząstkową wiedzę na ten temat. Zaobserwowany brak odpowiedniej ekspozycji produktów Fair Trade na półkach wydaje się być główną przyczyną braku widoczności tych artykułów w sklepach, a jedynym czynnikiem wyróżniającym produkty Fair Trade od pozostałych była wyższa cena. Przyczyną niskiej rozpoznawalności wśród konsumentów oraz widoczności w ekspozycji sklepowej tego typu produktów może być również niska świadomość oraz wiedza pracowników sklepów na temat oferty produktów wspierających ideę Sprawiedliwego Handlu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że tylko nieliczne sieci handlowe funkcjonujące w analizowanym obszarze posiadają w swojej ofercie produkty wspierające ideę Sprawiedliwego Handlu, co w znaczącym stopniu ogranicza ich dostępność dla lokalnych konsumentów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study has been to determine the level of consumer awareness of the action sundertaken in the area of ethical production, i.e. the Fair Trade initiative, to determine the availability of Fair Trade products in retail networks, and to identify the level of knowledge of retail network staff in this respect. The study showed that most of the respondents perceived their knowledge on the initiative of Fair Trade as low. Almost one third of the surveyed could not indicate any products supported under the Fair Trade initiative, which shows the lack of basic knowledge or only fragmentary knowledge in this respect. The observed inappropriate exposure of Fair Trade products on market shelves seems to be the main reason of the null recognizability of these products in the markets, and the only factor discriminating these products from the others was their higher price. The cause of the low recognizability of these products among consumers and their visibility in market exposure might also include the low awareness and knowledge of market employees on the assortment of products supported under the Fair Trade idea. Worthy of emphasizing is that only few retail networks functioning on the investigated area had "fair" products in their assortment, which significantly reduces the availability of the "fair" products to local consumers. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--49
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • [1] Bostrom M., Klintman M. (2011) Eco-standards, product labeling and green consumerism. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 1-2.
 • [2] Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2012) Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka postępowania konsumentów. Marketing i Rynek, 1, 10-11.
 • [3] Dobiegała-Korona B., Doligalski T. (2010) .Zarządzanie wartością klienta: Pomiar i strategie. Wydawnictwo Poltex, Warszawa, s. 137.
 • [4] Ferran F., Grunert K. (2007) Frencz fair Trade coffee buyers' purchasing motives: An exploratory study using means- end chains analysis. Food Quality and Preference, 18, 218-229.
 • [5] http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/10-standardow-sprawiedliwego-handlu, access: 01.10.2013.
 • [6] Huma M., Szambelan J., Żwawa A. (2008) Czym jest sprawiedliwy Handel?. Materiał poszkoleniowy przygotowany w ramach projektu "Profesjonalizacja działań polskich NGO w zakresie sprawiedliwego handlu". Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w partnerstwie z Polską Zieloną Siecią i Grupą EFTE.
 • [7] Kiełczewski D. (2005) Przedsiębiorstwo a kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji [w:] Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, s. 133-135.
 • [8] Mann S. (2008) Analysing fair trade in economic terms. The Journal of Socio-Economics, 37, 2034-2042.
 • [9] Mizera K. (2009) Trendy w konsumpcji - w kierunku zrównoważonego rozwoju. http://seba.totkom.com/dokumenty/finanse/trendy.doc, access: 01.10.2013.
 • [10] Śmiechowska M., Dmowski P. (2008) Znajomość ekologicznej produkcji i zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy w Polsce. Journal of Research Applications in Agricultural Engineering, 53, 108-115.
 • [11] Sobczyk G. (2008) Współczesny marketing: Trendy i działania. PWE, Warszawa.
 • [12] Zalejski J., Faszczewska K. (2012) Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekologicznych, Economy and Managnent, 3, 92-104.
 • [13] Zawadzka-Ben Dor R. (2007) Plantacje w cieniu drzew. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 1, 70-71.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384097

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.