PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 388 Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa | 381--388
Tytuł artykułu

Kierunki rozwoju analizy finansowej i strategicznej w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Trends in Development of Financial and Strategic Analysis in Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie podmiotów komercyjnych i niekomercyjnych w zmieniają- cym się otoczeniu powoduje wzrost zapotrzebowania na informacje niezbędne do prawidło- wego zarządzania nimi. Istotnych informacji z perspektywy sytuacji finansowej jednostki gospodarczej dostarcza analiza finansowa, która wcześniej odnosiła się głównie do podmio- tów komercyjnych. Jednak zmiany w metodach zarządzania podmiotami niekomercyjnymi powodują, że coraz więcej narzędzi analizy finansowej jest wykorzystywanych do oceny ich działalności. Największym problemem w podmiotach niekomercyjnych, które nie funkcjo- nują po to, aby maksymalizować zysk, jest ocena efektywności ich funkcjonowania. W ni- niejszym opracowaniu przedstawiono zakres wykorzystania analizy finansowej i strategicz- nej oraz podjęto próbę oceny efektywności jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o wskaźniki społeczne, jako dalszego kierunku rozwoju analizy.(abstrakt oryginalny)
EN
Functioning of non-commercial entities in the changing environment increases the demand for information needed for the proper management. Financial analysis, which previously mainly related to commercial entities, provides relevant information from the point of view of the assessment of the entity. However, changes in the methods of managing non- commercial entities mean that more tools of financial analysis is used to assess their activities. The biggest problem in non-commercial entities, which do not exist in order to maximize profit, is to assess the efficiency of their operations. The present study shows the extent of the use of financial and strategic analysis, and attempts to assess the effectiveness of local governments on the basis of social indicators as further direction of analysis development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarski L., 2007, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 7.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w jednostkach sa- morządu terytorialnego, Municipium, Warszawa, s. 7, 19.
 • Czechowski L., 1997, Wielowymiarowa ocena efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysło- wego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., 2002, Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa, s. 9.
 • Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teorie i zastosowanie, PWE, Warszawa, s. 22.
 • Gawroński H., 2010, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 32.
 • Gierszewska G., Romanowska M., 2013, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 12.
 • Jerzemowska M., 2004, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, s. 15.
 • Kurowska A., 2011, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej, Historia, teoria i zastosowanie w prak- tyce, Difin, Warszawa, s. 91.
 • Nowak E., 2005, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa, s. 31.
 • Planu rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin na lata 2012-2015, www.jarocin.pl (dostęp: 9.02.2015).
 • Skoczylas W., 2010, Perspektywy rozwoju analizy finansowej organizacji (artykuł dyskusyjny), Zeszy- ty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56/2010, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 195-196.
 • Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 163.
 • Walczak M. (red.), 2007, Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa, s. 49.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384131

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.