PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 390 Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja | 134--141
Tytuł artykułu

Rola biegłego rewidenta w procesie połączenia spółek

Warianty tytułu
The Role of an Auditor in the Process of Business Combinations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli, jaką biegły rewident może odgrywać w procesie połączenia spółek. Autorka skoncentrowała się na czynnościach zarówno wynikających z przepisów prawa, jak i nieuregulowanych prawnie. W artykule zaprezentowano, jakie obowiązki i zadania związane z połączeniami spółek narzucają biegłym rewidentom ustawa o rachunkowości oraz Kodeks spółek handlowych, wskazując jednocześnie, jakie wymagania stawia przed nimi ich realizacja. Dodatkowo autorka przedstawiła doradcze aspekty udziału biegłych rewidentów w procesach połączeń spółek i zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wypełnienia funkcji doradczej. Na potrzeby artykułu autorka dokonała analizy aktów prawnych i literatury. W zaprezentowanych badaniach wykorzystano metodę indukcji, dedukcji, a także syntezy(abstrakt autora)
EN
The aim of the paper is to present the role which can be played by an auditor in business mergers. The author of the study focused on activities resulting from legal regulations as well as unregulated by law. The paper presents auditors' duties and tasks related to business merger, enforced by the Accounting Act and the Commercial Companies Code, pointing to requirements that auditors should meet to carry them out. Additionally, the author described advisory aspects of the auditor involvement in the process of business mergers and showed what knowledge and qualifications are necessary to perform the advisory function properly. In order to write the paper, the author analysed legal acts and literature. Inductive and deductive reasoning and synthesis were also used(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Janowicz M., 2013, Model połączenia spółek handlowych w rachunkowości, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych, 2009, Międzynarodowa Federacja Księgowych http://kibr.org.pl/ (13.02.2015).
 • Koźma Z., 2005, Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek [w:] Z. Koźma, M. Ożóg (red.), Kodeks spółek handlowych - komentarz, ODDK, Gdańsk.
 • Krajowy standard rewizji finansowej nr 1, http://kibr.org.pl/ (13.02.2015).
 • Raport bieżący nr 64/2008, http://www.vistulagroup.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-642008.html (13.02.2015).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z 03.06.2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3, Dz U UE L 149 z 12.06.2009.
 • Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie innych usług poświadczających wchodzących w zakres czynności rewizji finansowej, http://kibr.org.pl/ (13.02.2015).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2013, poz. 1030 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. nr 77, poz. 649 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384133

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.