PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 388 Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa | 389--397
Tytuł artykułu

Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Adoption of Financial Analysis Tools in Financial Planning of Local Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie najważniejszych czynników niezbęd- nych do przeprowadzenia procesu efektywnego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Istotą planowania finansowego jest organizowanie zapewnienia środków do przyszłego najbardziej efektywnego działania jednostki, jednocześnie należy pa- miętać o równoległym występowaniu ryzyka działalności. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego elementem wspierającym planowanie finansowe jest analiza finansowa. Au- tor zwraca uwagę na zagrożenia związane ze stosowaniem wskaźników analizy finansowej w nierzetelnie przeprowadzanej procedurze planowania finansowego. Brak jednoznacznie określonych wskaźników często powoduje ich wybiórczy dobór przez zarządzających jed- nostką w celu uniknięcia odpowiedzialności za błędnie podjęte decyzje.(abstrakt oryginalny)
EN
The following article is aimed to highlighting the most important solutions to undertake effective financial planning in local government units. The essence of financial planning is to provide funds for the future most efficient operation of the unit. Financial planning has to be adjusted also to risk activity. In local government units financial analysis is supporting the factor of financial planning. The author highlights the risks associated with the use of indicators of financial analysis carried out in unreliable financial planning process. Lack of clearly defined indicators often causes their selective choice by managers in order to avoid liability for incorrect decisions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Albiński P., (red.), 2012, Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w kra- jach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2004, Analiza finansowa w jednostkach sa- morządu terytorialnego, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa.
 • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2006, Finanse samorządowe: narzędzia, de- cyzje, procesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Kaczurak-Kozak M., 2013, Charakter i zakres prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialne- go, Studia Lubuskie, t. IX, PWSZ, Sulechów.
 • Kelly J.M., Rivenbark W.C., 2003, Performance Budgeting for State and Local Government, M.E. Sharpe, Armonk, New York.
 • Probst A., 2007, Performance Measurement & Performance Based Budgeting (PBB), Financial Man- agement Series, No. 8, University of Wisconsin -Extention, Madison.
 • Rydzewska-Włodarczyk M., 2011, Najważniejsze zasady sporządzania sprawozdania finansowego JSFP, Finanse Publiczne - Biuletyn, nr 3/2011, Warszawa.
 • Salachna J.M., (red.), 2010, Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorial- nego - od projektu do sprawozdania, ODDK, Gdańsk.
 • Strąk T., 2012, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finan- sowej jednostki samorządu terytorialnego.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, ze zmianami.
 • Walczak M., Kowalczyk M., 2012, Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384135

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.