PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 390 Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja | 183--190
Tytuł artykułu

Znaczenie i przyszłość zasady ostrożności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Significance and Future of the Prudence Principle
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W 2010 r. RMSR usunęła zasadę ostrożności z Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej. Ta decyzja zachęca do dyskusji na temat roli tej zasady w rachunkowości. Celem artykułu jest przedstawienie głównych argumentów za wykorzystaniem zasady ostrożności i przeciw niej oraz określenie jej znaczenia w przyszłości. Artykuł został przygotowany na podstawie analizy literatury przedmiotu i międzynarodowych regulacji. Stosowanie zasady ostrożności w klasycznej interpretacji nie narusza wiarygodności informacji finansowych, ale prowadzi do obniżenia ich przydatności dla części użytkowników sprawozdań finansowych. Zasada ostrożności w klasycznym ujęciu traci rangę nadrzędnej zasady rachunkowości. Natomiast zasada ostrożności interpretowana jako zachowanie rozwagi przy osądach i szacunkach nadal będzie jedną z podstawowych zasad rachunkowości wszystkich podmiotów(abstrakt oryginalny)
EN
In 2010 IASB removed the prudence principle from its Conceptual Framework. The IASB's decision encourages to discuss the significance of this principle in accounting. The article presents arguments for and against the prudence principle and defines its future. The article was prepared on the basis of an analysis of the literature and international regulations. The use of the prudence principle in the classical interpretation does not disturb the reliability of financial information but it lowers its relevance for some users of financial statements. The prudence principle in such an interpretation is no longer the fundamental principle of accounting whereas the prudence principle interpreted as the exercise of caution when making judgements and estimates will remain one of general accounting principles of all entities(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Chatfield M., Vangermeersch R. (red.), 1996, The History of Accounting. An International Encyclopedia, Garland Publishing Inc., New York & London.
 • Danjou P., 2013, An Update on International Financial Reporting Standards (IFRSs), February 1, http://www.ifrs.org (19.01.2015).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz. U. L 182 z 29.6.2013.
 • Giedroyć M., 2007, Zasada ostrożności - artykuł dyskusyjny, "Forum Rachunkowości", nr 1, s. 62-68.
 • Glautier M.W.E., Underdown B., Morris D., 2011, Accounting Theory and Practice, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., 2006, Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., 2015, Zasada ostrożności, "Rachunkowość", nr 4, s. 6-17.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., 2002, Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hońko S., 2007, Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, rozprawa doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • IASB Staff Paper, Effect of Board Redeliberations on DP A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, November 2014, http://www.ifrs.org (9.01.2015).
 • Maltby J., 2000, The Origins of Prudence in Accounting, "Critical Perspectives on Accounting", vol. 11, s. 51-70.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I, IASB, SkwP.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011, część A i B, IASB, SkwP.
 • Samelak J., 2007, Zasada ostrożności w teorii i praktyce rachunkowości (głos w dyskusji), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 38 (94), SKwP, Warszawa, s. 193-203.
 • Whittington G., 2008, Fair value and the IASB/FASB Conceptual framework project: An alternative view, "Abacus", vol. 44, no. 2, s. 139-168.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.