PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 390 Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja | 222--233
Tytuł artykułu

Rachunkowość w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Accounting in the State Forests National Forest Holding
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z postanowieniem ustawy o lasach, rozporządzeniami i zarządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy, głównym celem PGL Lasy Państwowe jest prowadzenie gospodarki leśnej według podstawowych zasad, do których można zaliczyć: powszechną ochronę lasów, trwałość ich utrzymania, zrównoważone wykorzystanie poszczególnych funkcji lasów oraz powiększania zasobów leśnych. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP). Jest to państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędąca przedsiębiorstwem. Działalność gospodarczo-leśną prowadzi się na podstawie rachunku ekonomicznego. LP prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów. Dyrektor Generalny LP ustala politykę rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP. Jako cel główny opracowania przyjęto zidentyfikowanie skutecznych narzędzi rachunkowości w działalności LP. Podjęto próbę weryfikacji hipotezy, iż istnieje potrzeba większego zaangażowania narzędzi rachunkowości jako źródła informacji(abstrakt oryginalny)
EN
According to the forest law as well as regulations and ordinances issued on the basis of this law, the main aim of the State Forests National Forest Holding is to keep the forest economy by its basic rules, such as: common forest protection, their maintenance durability, balanced usage of individual forest functions and the extension of forest resources. Forests owned by the Treasury are governed by the State Forests National Forest Holding. It is a state of non-business organisational unit without legal personality. The economic and forest activity is led by economic calculation. The State Forests maintain their activity based on financial independence, covering all the activity costs by their own income. The State Forests CEO sets the accounting policy for every organisational unit of the State Forests. The main aim of this elaboration was to identify the most effective accounting tools of the State Forests. An attempt was made to verify the hypothesis that as a source of information more engagement of those accounting tools was needed(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Buraczewski A. (red.), 2011, Podstawy rachunkowości i gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Filipiak B., Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H., Niewęglowski A., Szczypa P., 2010, Rachunek kosztów w ochronie środowiska, CeDeWu, Warszawa.
 • Hausner J., Żylicz T., Aksjologiczne podstawy i systemowo-ekonomiczne reguły racjonalnej gospodarki i polityki leśnej, http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/wyjatkowa-narada-na-jubileusz-lp/referat-hausner.pdf, 13.01.2015.
 • Marszałek T., 1987, Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej, SGGW, Warszawa.
 • Nowak E., 2003, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Szczypa P., 2011, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Szychta A. (red.), 2014, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 76 (132), SKwP Rada Naukowa, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Dz. U. 1994 nr 134, poz. 692.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. 2011 nr 12, poz. 59 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach, Dz. U. nr 222, poz. 222.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.