PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2(12) Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów = Tourism and Recreation of Cities and Regions | 71--92
Tytuł artykułu

Turystyka poprzemysłowa na obszarach miejskich na przykładzie miasta Bytomia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Industrial Tourism and Heritage in Urban Areas Using the Example of Bytom City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka na obszarach poprzemysłowych jest w naszym kraju zjawiskiem stosunkowo nowym. Wpisuje się zarówno w zakres turystyki kulturowej, jak i turystki miejskiej, zyskując coraz więcej zwolenników. Obszary miast poprzemysłowych mają potencjał turystyczny w postaci czynnych jeszcze obiektów przemysłowych oraz zabytkowych obiektów poprzemysłowych, takich jak: dawne kopalnie, hałdy, kominy czy wieże wyciągowe. Elementy te są charakterystyczne dla krajobrazu miasta Bytomia, świadczą o jego tożsamości, unikatowości i bogatej historii regionu, lecz są pomijane przez władze miasta w działaniach na rzecz rozwoju turystyki. Diagnoza istniejącego potencjału poprzemysłowego miejscowości, jego pogłębiona analiza i umiejętne wykorzystanie może stać się impulsem do zwiększenia roli turystyki postindustrialnej na terenie miasta. Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na wskazanie istniejącego potencjału istotnego dla rozwoju turystyki poprzemysłowej na terenie miasta Bytomia. Znajdujące się tam obiekty mają wiele do zaoferowania, funkcjonują też w świadomości mieszkańców i władz jako obiekty ciekawe i warte upowszechnienia. Niestety pomimo dużej wartości historycznej nie pełnią dziś znaczących funkcji turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Industrial tourism in Poland is still a new phenomenon and it is a part of cultural and urban tourism. Recently, it is also becoming more and more popular among people. Industrial areas have tourism potential thanks to active factories, mines, and other industrial places and, of course, through historical landmarks like former mines, dumps, mineshafts, old factories, and chimneys. These characteristic landmarks of Bytom create the city's identity and its distinguished historical richness. Unfortunately, nowadays industrial relicts are ignored and undervalued in the Bytom development. Evaluation of industrial stock can be easily used in creating interesting and unique tourism products. Industrial tourism can be placed in a special place on a touristic map of Bytom. Industrial areas can successfully attract tourism and business if they are properly managed by local government. Bytom, due to its ideal location, settlements, and public transportation has a great chance to become one of the industrial tourism cities in Poland.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Burzyński T. (2005), Lista światowego dziedzictwa przemysłowego dla turystyki, w: Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Do świadczenia krajowe i zagraniczne, w: II Konferencja Międzynarodowa Zabrze, 12- 13.05.2005 r., red. T. Burzyński, M. Łabaj, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski Zabrze.
 • Dwucet K., Pukowska-Mitka M. (2007), Rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym (na wybranych przykładach), w: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Zabrze, 15-16.08.2006 r., red. T. Burzyński, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski Zabrze.
 • http://sitplan.um.bytom.pl/map/index.php?idmap=1134 [8.05.2014].
 • Kaczmarska A., Przybyłka A. (2010), Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, w: Krajobraz a turystyka, Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
 • Klajmon B. (2007), Bytom - potencjalne możliwości turystyki poprzemysłowej, w: Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej, III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Zabrze, 15-16.08.2006 r., red. T. Burzyński, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Urząd Miejski Zabrze.
 • Kłos L., Wieczorek E. (2013), Miechowice i okolice. Przyroda i zabytki, Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Koralewska P. (2009), Turystyka przemysłowa (industrialna), do obiektów poprzemysłowych i technicznych, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Poznań: Wyd. AWF.
 • Kronenberg M. (2007), Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, w: Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki, Katowice: Agencja Artystyczna PARA.
 • Materiały Biura Strategii i Rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Bytom S.A., udostępnione przez pełnomocnika Zarządu Spółki ds. zagospodarowania terenów i obiektów EC Szombierki K. Romana, 16.02.2014 r.
 • Monitor Polski z 1953 r. nr 42, poz. 511, rozdz. 3, Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
 • Nuryanti W. (1996), Heritage and postmodern tourism, Annals of Tourism Research, 23(2): 249-260.
 • Paszkiewicz A. (2005), Ochrona dziedzictwa przemysłowego, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 50(2): 308-320.
 • Porzuczek B. (2008), Mini przewodnik po stylach architektonicznych. Słownik pojęć i zarys historii architektury, Wadowice.
 • Program rewitalizacji Bytomia na lata 2007-2020 (2009), Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Rozporządzenie nr 19/2002 Wojewody Śląskiego z dnia 15 maja 2002 r. (Dz.Urz. Województwa Śląskiego nr 36 z 27 maja 2002 r. poz.1320), w sprawie objęcia ochroną indywidualną jako stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej.
 • Śmiałek A., Droń M., Śmiałek T. (2013), Spacerem po Bytomiu. Przewodnik dla poszukujących..., Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • POT (2004), Turystyka w obiektach poprzemysłowych, Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
 • Wieczorek E. (2013), Bytom i okolice. Przewodnik turystyczny, Bytom: Urząd Miejski w Bytomiu.
 • Uchwała nr XXIII/321/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy obszaru lasu pod nazwą "Miechowicka Ostoja Leśna".
 • Uchwała nr XXXVI/485/12 pełniącej funkcje organów miasta Bytom, działającej za Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na poprzemysłowych terenach południowej części miasta Bytomia, zwanego planem "Szombierki-Południe".
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. z 2003 r., nr 162 poz. 1568 z późn. zm., www.nettax.pl/dzienniki/du/2010/75/poz.474.htm [4.05.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.