PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2(12) Turystyka i rekreacja w przestrzeni miast i regionów = Tourism and Recreation of Cities and Regions | 125--149
Tytuł artykułu

Samorząd lokalny jako podmiot tworzący warunki do rozwoju przedsiębiorczości w opinii przedstawicieli branży turystyczno-rekreacyjnej w województwie wielkopolskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Government as an Entity Supporting the Development of Entrepreneurship in the Opinion of the Representatives of the Tourist and Leisure Industry in the Wielkopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie roli samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora sportowo-rekreacyjnego i turystycznego, wraz z charakterystyką instrumentów oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw na terenie gminy. Część teoretyczną zilustrowano wynikami badań dotyczących aktywności samorządu gminnego w tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Aby zbadać opinię przedsiębiorców, przeprowadzono sondaż diagnostyczny z 208 przedstawicielami branży turystycznej i rekreacyjnej w 49 gminach województwa wielkopolskiego, a wyniki badań zestawiono z opiniami samorządów gminnych. Przyjęto hipotezę, że samorządy gminne wykorzystują różne instrumenty, by stymulować rozwój przedsiębiorczości na swoim obszarze, dominują jednak wśród nich instrumenty ekonomiczno-finansowe, które w równym stopniu są stosowane przez samorządy gminne w różnych typach gmin. W pracy potwierdzono przyjętą hipotezę i wykazano istotne statystycznie różnice w zakresie stosowanych narzędzi w różnych gminach województwa wielkopolskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the importance of local government in enterprise development, with particular emphasis on the opinions of the tourism and leisure industry. The main theoretical objective of the paper is to create an extensive analysis of municipal tools supporting entrepreneurship at the local level. The theoretical part of the article is illustrated by results of an empirical study concerning the evaluation of the local government's activity in the enterprise development at the local level. To examine the entrepreneur's opinions about how the local government is supporting entrepreneurship, the author conducted 208 diagnostic surveys with representatives of tourist and leisure business who, in majority, were leaders of non-governmental organizations and private enterprises. The research was carried out between the years 2010 and 2011, in the area of 49 communes in the Wielkopolska Province, including 7 of the municipal type, 19 of the rural type, and 23 of the mixed type. Moreover, the results in the study were compared with the results of surveys that included 49 interviews with representatives of local authorities. On the basis of the analysis, two statements were made: 1) local authorities use different municipal tools supporting entrepreneurship on the local area; and 2) economic tools seem to have a dominant influence on the effective accomplishment of a local government's activity in the field of enterprise development in the different types of communes. The article confirmed the above mentioned hypothesis and demonstrated statistically significant differentiation in the use of municipal tools supporting entrepreneurship by municipal, rural, and mixed communes in the Wielkopolska Province.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Bagdziński S.L. (1994), Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Toruń: Wyd. UMK.
 • Barczak B. (2001), Instrumenty zarządzania gminą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 561: 175-191.
 • Basińska-Zych A. (2012a), Rola samorządu gminnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki w woj. wielkopolskim - raport z badań, www.wbc.poznan.pl/Content/227203/ index.pdf [5.05.2015].
 • Basińska-Zych A. (2012b), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki, rozprawa doktorska, Poznań: AWF w Poznaniu.
 • Ciepiela M. (2004), Pośrednia działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M. (2000), Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Flieger M. (2009), Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. LXXI, nr 1: 147-167.
 • Gaworecki W.W. (2010), Turystyka, Warszawa: PWE.
 • Grodzka D. (2008), Instrumenty wspierania działalności przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu: Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, nr 16: 112-136.
 • Kogut-Jaworska M. (2008), Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa: CeDeWu
 • Rubinum. Konewczyńska J. (2004), Możliwości kształtowania przedsiębiorczości podmiotów gospodarki turystycznej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, nr 53: 144-166.
 • Majewska J. (2008), Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy (rozprawa doktorska), Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Pawlusiński R. (2005), Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Postuła I. (2008), Regionalna pomoc publiczna jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości, Problemy Zarządzania. Przedsiębiorczość, nr 2(20): 137-153.
 • Raport BFKK. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej (2010), Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, www.bfkk.pl/libs/ckfinder/userfiles/files/administracja_publiczna/Rola_samorzadow_gminnych.pdf [31.10.2014].
 • Rolewicz J. (1999), Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po 1990 roku, Poznań: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • Skica T. (2008), Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego), Samorząd Terytorialny, nr 1-2: 43-63.
 • Skica T. (2009), Samorządy a rozwój przedsiębiorczości. Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie gmin województwa podkarpackiego, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Słomińska N. (2007), Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny, nr 3: 10-19.
 • Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu (2008), Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, nr 16, Warszawa.
 • Sztando A. (1999), Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych, Samorząd Terytorialny, nr 7-8: 79-108.
 • Szot-Gabryś T. (2013), Programowanie rozwoju przedsiębiorczości na szczeblu lokalnym, Zeszyty Naukowe WSEI, nr 6(1): 155-178.
 • Wołowiec T. (2007), Ekspertyza dla Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP "Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju polskich uzdrowisk i turystyki zdrowotnej", Krynica-Zdrój.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.