PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 395 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse | 11--20
Tytuł artykułu

Wpływ opłat środowiskowych na wyniki przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of Environmental Fees on Company's Financial Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce Prawo ochrony środowiska1 nakłada na jednostki prowadzące działalność gospodarczą obowiązek ponoszenia tzw. opłaty środowiskowej za korzystanie ze środowiska. Opłata środowiskowa związana jest z wprowadzaniem gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, poborem wód, a także składowaniem odpadów. Przedsiębiorstwo, które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochody, a w konsekwencji wprowadza do powietrza gazy ze spalanego paliwa, jest zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty środowiskowe stanowią zobowiązanie podatkowe. Głównym celem artykułu jest wskazanie wpływu opłat środowiskowych na osiągany wynik przedsiębiorstwa. W realizacji celu artykułu punktem wyjścia jest przybliżenie regulacji prawnych w zakresie opłat środowiskowych zgodnych z POŚ. Wskazano także na ujęcie opłat w prawie podatkowym. Następnie na przykładzie spółki, której podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym oraz rozbudowa sieci dystrybucyjnej, przedstawiono wpływ opłat środowiskowych na osiągany wynik na przestrzeni pięciu lat. Przeprowadzona analiza pozwala przypuszczać, że badanie wysokości opłat środowiskowych i ich wpływu na wynik w innych jednostkach gospodarczych dałoby podobne wyniki. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury oraz aktów prawnych, studium przypadku, analizę dokumentów. Artykuł stanowi podstawę do przeprowadzenia dalszych badań w zakresie kosztów środowiskowych i ich wpływu na osiągane wyniki przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The Environment Protection Law in Poland stipulates that all the units utilizing environmental resources have to be charged with the so-called environmental fees. The environmental fee may be linked to the gas and ash emissions into the air, sewage disposal into the water or soil, water consumption or waste storage. A company using motor vehicles in its economic activity and in consequence emitting gas into the air resulting from the burned fuel is obliged to pay a fee on the environment utilization. The environment fees Antczakconstitute tax obligations. The main objective of the article is to present the impact of the environmental fees on the financial result achieved by a company. In order to achieve this objective, legal regulations concerning the environmental fees resulting from the Environment Protection Law were presented as a point of departure. Also the place of environmental fees in the Tax Law was explained. Next, the impact of environmental fees on the financial results of a selected company, the main objective of which is gas fuel distribution in the network system as well as the expansion of this network, during the last five years period has been presented as a case illustration. The following research methods were adopted in this article: the literature and law acts analysis, a case study, documents analysis. The article constitutes a basis for further studies on environmental costs and their influence on the company financial result.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Costs   Revenue  
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bartniczak B., Ptak M., 2013, Opłaty ekologiczne w Polsce, Rachunkowość, Warszawa.
 • Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,850988.html.
 • Famielec J., Stępień M., 2005, Informacje ekologiczne w ujęciu finansowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Górski M. (red.), 2014, Prawo ochrony środowiska, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Interpretacja indywidualna z 14 maja 2013 r., nr ITPB1/415-270/13/DP, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
 • Małecki J., 1982, Prawnofinansowe instrumenty ochrony i kształtowania środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013, Monitor Polski, poz. 766.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015, Monitor Polski, poz. 790.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014, Monitor Polski, poz. 729.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010, Monitor Polski, nr 57, poz. 780.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012, Monitor Polski, nr 94, poz. 958.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011, Monitor Polski, nr 74, poz. 945.
 • Przybyszewska D., Romas K., Siwkowska B., 2011, Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, "Gazeta Podatkowa", nr 6(734).
 • Szadziewska A., 2013, Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 1992, nr 21, poz. 86, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991, nr 80, poz. 350, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2013, poz. 1232, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.