PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 395 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse | 30--41
Tytuł artykułu

Realizacja ryzyka nadzwyczajnego a kompensata jego skutków przez ubezpieczenie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Materialization of the Exceptional Risk vs. Compensation of its Effects by Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecnie coraz częściej identyfikuje się znaczenie ryzyka, którego źródło jest zewnętrzne względem aktywności organizacji, a którego realizacja jest szczególnie dotkliwa dla tej aktywności. Ten profil ryzyka można określić mianem ryzyka nadzwyczajnego, do którego zaliczyć można między innymi ryzyko katastroficzne, ryzyko ekologiczne oraz ryzyko środowiskowe. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza teoretycznych aspektów funkcjonowania organizacji w kontekście oceny ekspozycji na ryzyko nadzwyczajne oraz wskazanie ubezpieczenia jako adekwatnego instrumentu do kompensaty strat powstałych z tytułu realizacji ryzyka nadzwyczajnego. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literaturowych z badanego zakresu oraz ocenie stanowiska przedsiębiorstw ubezpieczeniowych wobec ryzyka nadzwyczajnego.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays we more and more often identify the significance of risk which source is external to the organization's activities, and which accomplishment is particularly severe for its activities. This profile of risk can be referred to as an exceptional risk, which includes, among others, catastrophic risk, ecological risk and environmental risk. The objective of the article is to present and analyse the theoretical aspects of the organization's functioning within the context of the evaluation of exposure to exceptional risk and pointing out insurance as an instrument adequate for the compensation of losses arising from the materialization of exceptional risk. The applied research methods are based on the literature study from the examined period and on the evaluation of the position of the insurance companies towards the exceptional risk.(original abstract)
Słowa kluczowe
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Basic terms of disaster risk reduction, International Strategy for Disaster Reduction, www.unisdr.org.
 • Bożek S., 2013, Ryzyko jako determinanta aktywności jednostki oraz organizacji. Aspekt teoretyczny, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 64, US, Szczecin, s. 331.
 • Bożek S., 2014, The meaning of insurance in the enterprises risk management in public finance sector units on the ex ample of application of insurance for tax office employees, [w:] Trends of Development in The Insurance 2014, University of Economics in Bratislava, Bratislava, s. 47 i nast.
 • Dubiel B., 2011, Ubezpieczeniowe aspekty ryzyka ekologicznego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 228, Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, red. W. Ronka-Chmielowiec, UE, Wrocław, s. 127 i nast.
 • Freeman P.K., Scoot K., 2005, Comparative analysis of large scale catastrophe compensation schemes, [w:] Catastrophe Risk and Insurance, "Policy Issues in Insurance" no. 8, OECD, Paris, s. 189.
 • Hirschberg S., Spiekerman G., Dones R., 1998, Severe Accidents in The Energy Sector, Paul Scherer Institut, Villigen.
 • Hoffmann B. (red.), 2002, Katastrophenvorsorge-Arbeitskonzept, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn.
 • Kaczmarek T.T., 2005, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Klimaszewski-Blettner B., 2010, Management von Katastrophenrisiken. Herausforderungen, Ansatzpunkte und Strategien im Rahmen einer Public-Private-Partnership, Verlag Versicherungswitschaft, Karlsruhe.
 • Lorek E. (red.), 2002, Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, AE w Katowicach, Katowice.
 • Mowbray A.H., Blanchard R.H., 1961, Insurance. Its Theory and Practice in the United State, McGraw-Hill, New York.
 • Sułkowska W. (red.), 2013, Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, DzU nr 62, poz. 558, ze zm.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU nr 124, poz. 1151, ze zm.
 • Wojtkowska-Łodej G., 2009, Uwarunkowania realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce, [w:] Zmiany europejskiej polityki klimatycznej i energetycznej - konsekwencje dla polskiej gospodarki, red. G. Wojtkowska-Łodej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 10 i nast.
 • http://www.naturalhazards.nasa.gov (2.02.2015).
 • http://www.noaa.gov (2.02.2015).
 • http://www.usgs.gov (2.02.2015).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384597

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.