PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa. Tom 2. Rachunkowość | 28--38
Tytuł artykułu

Środowiskowe informacje finansowe w raportach rocznych spółek publicznych z sektora chemicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Financial Information in Annual Reports of Listed Companies of Chemical Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest określenie, jakie informacje dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwie w wyrażeniu pieniężnym są ujawniane w raportach rocznych spółek publicznych z sektora chemicznego oraz ocena ich przydatności dla użytkowników zewnętrznych zainteresowanych finansowymi aspektami działalności proekologicznej. Przedmiotem badania są skonsolidowane raporty roczne za 2013 r. sześciu grup kapitałowych, których jednostki dominujące są notowane na GPW w Warszawie. Zakres ujawnianych środowiskowych informacji finansowych w informacji dodatkowej i sprawozdaniu z działalności jest niewielki i dotyczy głównie praw do emisji gazów cieplarnianych, rezerw na ochronę środowiska i dotacji na inwestycje proekologiczne. Niejednolity sposób ujawniania tych informacji w raportach badanych podmiotów utrudnia ich porównywanie w obrębie branży(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify what environmental financial information is disclosed in annual reports of listed companies from a chemical sector and to assess its usefulness for stakeholders interested in financial aspects of ecological activity. The research subject are consolidated annual reports of the year 2013 of 6 listed companies The area of disclosed information is relatively small and refers mainly to CO2 emission rights, provision for environmental protection and subsidies for ecological investments. A different way of disclosure of environmental financial information encumbers the comparison among the sector(original abstract)
Twórcy
autor
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Błach J., Doś A., 2014, Zastosowanie modelu Du Ponta w kontekście zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie - możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 330, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Dubel A., 2013, Partycypacyjne opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] M. Czyż (red.), Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Dyduch J., 2014, Environmental protection in the corporate financial management, [w:] Š. Hittmár (red.), Theory of management 7: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, EDIS University Publishing House, University of Zilina, Zilina.
 • Famielec J., Stępień M., 2005, Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 • Filipiak B., Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H., Niewęgłowski A., Szczypa P., 2010, Rachunek kosztów w ochronie środowiska, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Krasodomska J., 2014, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Stępień M., 2007, Ochrona środowiska - szczególny przedmiot informacji w sprawozdaniu finansowym, [w:] B. Micherda (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Szadziewska A., 2014, Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 329, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 • Trela M., 2014, Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego w Polsce, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Wildowicz-Giegiel A., 2014, Wyzwania przed sprawozdawczością finansową związane z raportowaniem o kapitale intelektualnym i społecznej odpowiedzialności, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 329, Wydawnictwo UE, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.