PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 395 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse | 53--61
Tytuł artykułu

Poszukiwanie rzetelności w kontekście kodeksów zawodowych na przykładzie sektora bankowego

Warianty tytułu
The Search for Fairness in the Context of Professional Codes on the Example of the Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie banków na rynku finansowym jest ograniczone przez soft law. W ramach bankowego soft law można wyróżnić: Kanon dobrych praktyk rynku finansowego oraz Kodeks etyki bankowej. Zawarte w nich treści są bardzo podobne. Różnice wynikają z ich objętości. Jeden dokument: KDPRF liczy kilka, a drugi: KEB - kilkanaście stron. W obu kodeksach przede wszystkim przedstawiono zasady odnoszące się do traktowania i obsługi klientów. Podkreślono znaczenie przekazywanych klientom informacji, które mają być m.in. jasne i rzetelne. Celem opracowania jest przedstawienie tych dokumentów w szerszym kontekście kodeksów deontologicznych - zawodowych, analiza ich treści i krótkie uzasadnienie potrzeby ich funkcjonowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of the banks on the financial market is limited by soft law. The main elements of soft law are, first of all, The Canon of Good Practices of the Financial Market and The Banking Code of Ethics. Their contents are very similar. Differences are the result of their volume. CoGPoFM one document has multiple pages and the second BCoE dozen pages. Both codes, above all, present the principles relating to the treatment and customer service. They also emphasize the importance of providing information for consumers which has to be clear and accurate. The aim of the paper is to present these documents in a broader context of professional codes and professional conduct, the analysis of their content and a brief explanation as to their operation.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Benson G., 1989, Codes of Ethics, ,,Journal of Business Ethics", no. 8, s. 305-319.
 • Bernardi R., LaCross C., 2009, Positioning codes of ethics on international corporations' websites: A six-year longitudinal study, "Advances in Accounting/Advances in International Accounting", no. 25 s. 75-80.
 • Burzyńska M., 2011, Najistotniejsze zmiany prawa wspólnotowego po kryzysie finansowym w obszarze klient - instytucje finansowe, http://www.knf.gov.pl/Images/M_Burzynska_Kanon_tcm75-27816.pdf (7.03.2015).
 • Drzeżdżon W., 2013, Etyczne aspekty pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. X, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.
 • Dubisz S. (red.), 2008, Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. A-J, Warszawa, s. 587.
 • Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, Dz. Urz. UE L 149 z 11.06.2005, s. 22.
 • Frankel M.S., 1989, Professional codes: why, how, and with what impact?, "Journal of Business Ethics", no. 8, s. 109-115.
 • Gasparski W., 2000, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie (na wybranym przykładzie), "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. 3, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź.
 • http://www.businessdictionary.com/definition/code-of-practice.html (28.02.2015).
 • http://www.kig.pl/files/Kodeks%20etyki%20dla%20przedsiebiorcow.pdf (28.02.2015).
 • http://www.knf.gov.pl/Images/D_Stanny_Kanon_tcm75-27814.pdf (7.03.2015).
 • http://www.knf.gov.pl/Images/I_Torzewska_Kanon_tcm75-27815.pdf (7.03.2015).
 • http://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085.pdf (7.03.2015).
 • http://www.knf.gov.pl/Images/M_Burzynska_Kanon_tcm75-27816.pdf (7.03.2015).
 • http://www.knf.gov.pl/Images/M_Orzel-Kolodziejczyk_Kanon_tcm75-27813.pdf (7.03.2015).
 • http://zbp.pl/dla-bankow/zespoly-rady-i-komitety/dzialania-w-obszarze-legislacyjno-prawnym/komisja-etyki-bankowej (7.03.2015).
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/KEB_final_WZ.pdf (28.02.2015).
 • http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/komisja_etyki_bankowej/Regulamin_KEB_final_WZ.pdf (7.03.2015).
 • Iwko J., 2010, Kodeksy deontologiczne na polskim rynku ubezpieczeniowym, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 9.
 • Kanon dobrych praktyk rynku finansowego, przyjęty przez WZ ZBP w dniu 21 kwietnia 1995 r.
 • Klimek J., 2014, Etyka biznesu, Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 • Kodeks etyki bankowej (Zasady dobrej praktyki bankowej), przyjęty na XXV WZ ZBP 18 kwietnia 2013,Warszawa.
 • Kodeks etyki dla przedsiębiorców, opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przez Fundację Instytut Badań nad Demokrację i Przedsiębiorstwem Prywatnym na bazie materiałów Institute of Business Ethics.
 • Komunikat KNF z 13 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia Kanonu DPRF, www.knf.gov.pl.http://www.knf.gov.pl/Images/komunikat_Kanon_13_03_08_tcm75-7085.pdf
 • Komunikat ze spotkania z sygnatariuszami Kanonu DPRF, 27.09.2011, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_Kanon_27-09-2011_tcm75-27819.pdf.
 • Marcinkowska M., 2014, Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Milic-Czerniak R., 2014, Kodeks Etyki Bankowej jako element samoregulacji. Konkurs "Etyka w finansach - nagroda Robina Cosgrove", III Ogólnopolska Konferencja "Compliance", Warszawa.
 • Mokrysz-Olszyńska A., 2005, Rola kodeksów dobrych praktyk w ochronie konsumenta, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, UOKiK, Warszawa, s. 263-291.
 • Mokrysz-Olszyńska A., 2007, Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, Warszawa, nr 281, s. 1-5.
 • Orzeł-Kołodziejczyk M., 2011, Obszary nieprawidłowości w relacjach instytucji finansowych z klientami z perspektywy UOKiK, http://www.knf.gov.pl/Images/M_Orzel-Kolodziejczyk_Kanon_tcm75-27813.pdf (7.03.2015).
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2010, Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, "Kwartalnik ADR", nr 4, s. 63-78.
 • Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych, Lex WoltersKluwer business, Warszawa.
 • Sobol E. (red.), 1996, Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, s. 222, 560.
 • Sołoma A., 2007, Glosa z perspektywy bankowej do antywzorców moralnych kapitalisty, "Prakseologia" nr 147, s. 77.
 • Stanny D., 2011, Branżowa samoregulacja rynków - dobre przykłady, http://www.knf.gov.pl/Images/D_Stanny_Kanon_tcm75-27814.pdf (7.03.2015).
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, DzU 2007, nr 171, poz. 1206, DzU 2014, poz. 827.
 • Wolska G., 2013, Kodeksy etyczne jako instrument poprawnych relacji między podmiotem gospodarczym i konsumentem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, UE, Wrocław, s. 846.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.