PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 395 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse | 94--103
Tytuł artykułu

Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dysfunctions of the Reporting System in Public Finance Sector Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym artykułu była identyfikacja niepożądanych zjawisk, które występują bądź mogą się pojawić przy sporządzaniu zarówno sprawozdań budżetowych, finansowych, jak i w zakresie operacji finansowych, które obligatoryjnie muszą być sporządzane przez jednostki sektora publicznego. Wskazano na akty prawne, na podstawie których sporządza się poszczególne typy sprawozdań. Uwaga została również skierowana na szczególne zasady rachunkowości i sprawozdawczości (zasada kasowa i memoriałowa) stosowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Oceniono także ich wpływ na praktyczne sporządzanie sprawozdań.(abstrakt oryginalny)
EN
The article tries to identify undesired effects that occur or could occur when drawing up different kind of proceedings by the public sector. Particular regulations, on which individual types of proceedings are being drawn up, were pointed out. The attention was also assigned to particular accounting and reporting rules (cash basis and memorial basis) of public finance sector units, as well as to their consequences.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2013, Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 • Gierusz A., Gierusz M., 2000, Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk.
 • Kaczurak-Kozak M., Walczak P., Culepa M. (red.), 2014, Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (red.), 2004, Rachunkowość w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 • Kosikowski C., Salachna J.M. (red.), 2012, Finanse samorządowe, 580 pytań i odpowiedzi, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowak W.A., 1998, Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów JST, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, DzU 2010, nr 128, poz. 86.
 • Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, nr 152, poz. 330.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Winiarska K. (red.), 2010, Podstawy rachunkowości, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., 2013, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Zysnarska A., 2006, Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej, ODDK, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384737

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.