PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość | 77--84
Tytuł artykułu

Interes publiczny czy interes społeczny? Co chroni rachunkowość jednostek sektora finanów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Interest vs. Social Welfare? What Kind of Interest Protects Accounting of Units of the Public Finance Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - wskazanie różnic między pojęciami "interes publiczny" i "interes społeczny" oraz wykazanie, że rachunkowość sektora finansów publicznych chroni jedynie interes społeczny, a nie interes publiczny, przez co rola rachunkowości we wspieraniu społecznej odpowiedzialności jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) jest znikoma. Założenia - w artykule nie używa się powszechnego terminu "rachunkowość budżetowa", uznawszy, że termin ten jest podmiotowo niedookreślony. W zamian stosowany jest termin "rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych" (JSFP), jednak przy cytowaniu aktów prawnych używana jest terminologia z nich wynikająca. Metody/podejścia badawcze - W artykule zastosowano metodę badania teoretyczno-prawnego nad stanem i funkcjonowaniem prawa aktualnie obowiązującego i metoda analizy dedukcyjnej(abstrakt oryginalny)
EN
Interests and interest groups in all types of political systems can be placed broadly in five categories: economic interests, cause groups, public interests, private and public institutional interests, and non-associational groups and interests. The main purpose of this article is to give the evidence that accounting law protects private institutional interests, mainly local governments interest, and by definition its role in creating sustainable growth is limited(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ekointerwencje, Konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, ekointerwencje.org.pl/index.php?id=197&lang=pl (27.01.2014).
 • Filek J., 2009, Czy społeczna odpowiedzialność biznesu jest nową wersją umowy społecznej?, "Prakseologia", nr 149, s. 21-39.
 • Gabrusewicz T., 2012, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - próba zdefiniowania, Zeszyty Naukowe UEP, nr 233, s. 27-37.
 • Garstecki D., 2013 (niepubl.), Sprawozdanie z instrumentów finansowych narzędziem ochrony interesu publicznego, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań.
 • Gray R., Owen D., Maunders K.T., 1987, Corporate Social Reporting. Accounting and Accountability. Englewood Cliffs, Prentice-Hall International, London.
 • Gray R., Owen. D., Adams C., 1996, Accounting & Accountability. Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting, Financial Times/Prentice Hall, Harlow.
 • Informacja o wynikach kontroli gospodarowania przez starostów nieruchomościami Skarbu Państwa, 2006, nr ewidencyjny 168/2005/P/05/132/LKI, Kielce.
 • Izdebski H., Kulesza M., 2004, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa.
 • Jakimowicz W., 2006, Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków.
 • Kostecka-Jurczyk D., Interes publiczny jako kryterium odstąpienia od zasady one stop w kontroli koncentracji w UE, bibliotekacyfrowa.pl/Content/40031/32_Daria_Kostecka_Jurczyk.pdf (27.01.2014).
 • Lewicka-Strzałecka A., 2005, Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji i ograniczania konfliktu interesów [w:] A. Węgrzecki (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Makowski G., Mileszyk N., Sobiech R., Stokowska A., Wiaderek G., 2014, Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej - prawo, praktyka, postawy urzędników, Fundacja Batorego, Warszawa.
 • Potkański T. 2005, Konflikt interesów, [w:] C. Trutkowski (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Scholar, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 128, poz. 861 ze zm.
 • Szymczak M., 1978, Słownik języka polskiego, PWN, t. I, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.
 • Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.
 • Wilczyńska A., 2009, Interes publiczny w prawie stanowionym i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Przegląd Prawa Handlowego", czerwiec, s. 50-51.
 • Wołoszyn J., Ratajczak M., 2012, Modele społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] J. Wołoszyn (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wróbel A., 2000, Interes publiczny w postępowaniu administracyjnym, [w:] Z. Niewiadomski i in. (red.), Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl.
 • Wyporska-Frankiewicz J., 2009, Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa, s. 28.
 • Wyrzykowski M., 1986, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa.
 • Zimmermann J., 2006, Prawo administracyjne, Kraków.
 • Zimmermann J., 2012, Prawo administracyjne, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Żurawik A., 2012, Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, "Europejski Przegląd Sądowy", nr 12.
 • Żurawik A., 2013, "Interes publiczny", "interes społeczny" i "interes społecznie uzasadniony". Próba dookreślenia pojęć, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.