PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość | 123--131
Tytuł artykułu

Społeczny wymiar rachunkowości w świetle etyczno-normatywnych teorii

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Dimension of Accounting in the Light of Ethical Normative Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ukazanie społecznego wymiaru rachunkowości jako dziedziny naukowej w systemie nauk społecznych w świetle głównych założeń teorii etyczno-normatywnych (EN) z uwzględnieniem jej wybranych przedstawicieli oraz stosowanych metod. Badania prowadzone w tym nurcie w dużym stopniu przyczyniły się do budowy jej podstaw jako nauki społecznej, stosowanej. Termin "społeczny" oznacza zwrócenie się w kierunku problemów człowieka i społeczeństwa, które w ujęciu metodologicznym ukazują rachunkowość w szerszym kontekście (jej relacji z naukami społecznymi np. etyką, filozofią społeczną, socjologią). W kontekście przyjęcia tezy o normatywnych podstawach pozytywnych teorii (empirycznych) ma to swe daleko idące implikacje dla praktyki rachunkowości(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to show the social dimension of accounting - field in the system of social sciences, in the light of the main objectives of the ethical and normative theory, including its elected representatives and the methods used(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Artienwicz N., 2013, Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, "ZTR", SKwP, nr 127, Warszawa.
 • Bareja K., 2011, Główne wątki dyskusji nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych, "ZTR", SKwP, nr 127, Warszawa.
 • Bartkowiak G., 2011, Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Bąk M., 2013, Wybrane problemy rachunkowości - jej status naukowy i obszary badawcze, "ZTR", SKwP, nr 127,Warszawa
 • Benton T., Craib I., 1993, Filozofia nauk społecznych, Wyd. DSWE TWP, Warszawa.
 • Biondi Y., Zambon S., 2013, Accounting and Business Economics: Insights from National Traditions, Routledge, New York.
 • Bromley D., 1995, The Handbook of Environmental Economics, Blackwell, Cambridge.
 • Buckley J. i in., 1968, Methodology in Accounting Theory, "The Accounting Review", no. 2.
 • Chatfield M., Vangermeersch R., 1996, History of Accounting: an International Encyclopedia, Garland Publishing, New York.
 • Dopuch N., 1973, Accounting Research 1960-1970: A Critical Evaluation, Center of International Education and Research in Accounting, University of Illinois.
 • Dopuch N., Revsine L., 1973, Accounting Research 1960-1970: A Critical Evaluation, University of Illinois, Urbana.
 • Filek J., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, KiW, Warszawa..
 • Fülbier R. U., Gassen J., 2013, German Accounting Tradition, "EN", no. 3.
 • Gabrusewicz T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Warszawa.
 • Garstecki D., 2012, Charakterystyka i systematyka normatywnych teorii rachunkowości, [w:] W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe 233, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Gray R., Owen D., Sopher M.J., 1998, Setting up a control system for your organization, "Non-profit World", vol. 16, no. 3.
 • Hopwood A., 2007, Whither Accounting Research? "The Accounting Review", no. 5.
 • Hopwood A., Miller P., 1994, Accounting as Social and Institutional Practice, Cambridge University Press, Cambridge .
 • Hoque Z., 2006, Methodological Issues in Accounting Research, Spiramus, London.
 • Kaczocha W., 2015, Filozofia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Koslowski P., 1997, Methodology of the Social Sciences, Ethics, and Economics in the Newer Historical School, Springer.
 • Kowalczyk S., 1974, Rachunkowość społeczna. Wartości poznawcze i znaczenie praktyczne, PWE, Warszawa.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2013, Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, "ZTR", SKwP, nr 71. Warszawa.
 • Mathews M.R., 1997, Twenty-five years of social and environmental accounting research. Is there a silver jubilee to celebrate?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal", no. 4.
 • Mattessich R., 1992, On the history of normative accounting theory, "Accounting, Business & Financial History", no. 2.
 • Mattessich R., 1995, Conditional-normative accounting methodology: Incorporating value judgments and means-end relations of an applied science, "Accounting, Organizations and Society", no. 4.
 • Mućko P., 2013, Nurty krytyczne w badaniach rachunkowości, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 130, SGH, Warszawa.
 • Petruk O.M., Legenchuk S.F., Koroliuk N.M., 2013, Development of Accounting Theory in English-Speaking Countries: On the Way to Multi-Paradigmatic Discipline, "Accounting and Finance", no. 3.
 • Remlein M., 2014, Teoria a nauka rachunkowości, "Studia Oeconomica Posnaniensia", no. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Riahi-Belkaoui A., 1996, Accounting. A Multiparadigmat Science, Greenwood Publishing Group, New York.
 • Riahi-Belkaoui A., 1999, Corporate Social Awareness and Financial Outcomes, Praeger, New York.
 • Roszkowska P., 2011, Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Sawicki K., 2013, Zakres rachunkowości jako nauki, "ZTR", SKwP, nr 71, Warszawa.
 • Szot-Gabryś T., 2013, Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Szychta A ., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Tinker T., 2005, The withering of criticism: A review of professional, Foucauldian, ethnographic, and epistemic studies in accounting, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 18 (1).
 • Wielgórska-Leszczyńska J., Rachunkowość jako dyscyplina naukowa wśród nauk ekonomicznych, "Studia Oeconomica Posnaniensia", no. 4, Poznań.
 • Wójtowicz P., 2000, Metodologiczne aspekty badań naukowych, "ZTR" , SKwP, nr 1, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.