PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 396 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 2. Rachunkowość | 132--140
Tytuł artykułu

Koncepcja prawdziwego i rzetelnego obrazu w systemie rachunkowości jednostki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A True and Fair View in Company Accounts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
"Rachunkowość we współczesnym przedsiębiorstwie jest przede wszystkim systemem informacyjnym, [...] którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych użytkowników (zarówno spoza organizacji, jak i też wewnątrz niej" [Turyna 1997, s. 63]. Produktem finalnym systemu rachunkowości, a także głównym źródłem wiedzy o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki jest jej sprawozdanie finansowe, które by mogło spełniać swoją rolę i być użyteczne dla odbiorców, musi być sporządzane zgodnie z koncepcją wiernego i rzetelnego obrazu. Istotą tej koncepcji jest przedstawienie za pomocą informacji sprawozdawczych rzeczywistości gospodarczej. TFV jest obecna w prawodawstwie wielu krajów, choć jej wpływ na rachunkowość jest różny. Celem artykułu jest ukazanie istoty i znaczenia koncepcji wiernego i rzetelnego obrazu w rachunkowości przedsiębiorstwa. Wyróżniono także obszary ryzyka związane z realizacją omawianej koncepcji w sprawozdawczości finansowej(abstrakt oryginalny)
EN
Accounting is a universal system for the identification, registration, measurement and presentation of economic and financial information. The final product of accounting is a financial statement, which is the most important source of information about the financial position and financial performance of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions. The financial statement can fulfil its role and be utility for their users if it is made in accordance with the true and fair view. This paper presents the issue and significance of true and fair view in company accounts. The author also presents a sphere of risk associated with the implementation of this concept in financial reporting(original abstract)
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Artienwicz N., 2008, Ewolucja koncepcji true and fair view w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Rachunkowość, Wybrane Problemy", nr 2.
 • Burzym E., 1980, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 • Cieciura M., 2011 , Generowanie użytecznej informacji ekonomicznej w sprawozdaniu finansowym w kontekście zachowania zasady wiernego i rzetelnego obrazu jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 60(116), Warszawa.
 • Crandall R., July 1969, Information economics and its implications for the further development of accounting theory, "Accounting Review".
 • Czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG/ z 25 lipca 1978 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz.U. L222 z dnia 14 sierpnia 1978, art. 2, ust. 3.
 • Dobija M. (red.), 2014, Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, Dz.U. UE L 182 z 29 czerwca 2013 r., § 10.
 • Fetham G., 1968, The Value of Information, "Accounting Review", October.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., 2005, Bilans Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 • Gierusz J., 2011, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Gmytrasiewicz M., 2006, Rachunkowość finansowa, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz M., 2011, Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Vademecum Rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Gos W., Hońko S., Szczypa P., 2010, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Jaworski J., 2009, System rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem w świetle paradygmatu informacyjno-ekonomicznego, Materiały Konferencyjne "Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy", WSB w Toruniu, Toruń.
 • Kabalski P., 2009, Polityka rachunkowości jednostki stosującej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A., 2008, Rachunkowość na zakręcie, [w:] A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Krasodomska J., 2012, Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS, [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
 • Lisiecka-Zając B., 1994, Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości, Rachunkowość, Zeszyt Specjalny, Warszawa.
 • Matuszak Ł., 2013, Wycena składników sprawozdania finansowego w realizacji koncepcji true and fair view - teoria i regulacje, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 74(130), SKwP, Warszawa.
 • Messner Z., 2011, Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej, [w:] J. Pfaff, Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • MSSF, 2013a, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSR 1§15, SKwP, Warszawa.
 • MSSF, 2013b, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, CJ 32, Założenia koncepcyjne, SKwP, Warszawa.
 • MSSF, 2013c, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSR 1, §10, SKwP, Warszawa.
 • Piechocka-Kałużna A., 2014, Wykorzystanie teorii ugruntowanej w nauce rachunkowości na przykładzie badań nad prawdą w sprawozdawczości finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Riahi-Belkaoui A., 1993, Accounting Theory, The Dyrden Press, New York.
 • Sikorska M. (2005), Koncepcja true and fair view w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 25 (81), SKwP, Warszawa
 • Surdykowska S.T., 1999, Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 • Turyna J., 1997, System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.