PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 397 Finance and Accounting for Sustainable Development - Responsibility, Ethic, Financial Stability | 45--57
Tytuł artykułu

Social Responsibility of Accounting vs. Corporate Image

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Społeczna odpowiedzialność rachunkowości a wizerunek przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Mechanizmy gospodarki rynkowej i zainteresowania interesariuszy mają bezpośredni wpływ na działania przedsiębiorstwa w kreowaniu własnego wizerunku. Prezentacja na zewnątrz mocnych stron przedsiębiorstwa, uwzględniających kwestie społeczne, pozwala na pozyskanie przychylności interesariuszy i osiągnięcie sukcesu ekonomiczno-finansowego. Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie zależności między społeczną odpowiedzialnością rachunkowości a wizerunkiem przedsiębiorstwa. Cele pośrednie dotyczą analizy zależności między odpowiedzialnością w rachunkowości a jej funkcjami oraz istoty nurtu społecznej odpowiedzialności w rachunkowości. W artykule zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz rozważania autorki w ujęciu naukowym i praktycznym oparte na metodzie dedukcji. Szczególnie istotna w tworzeniu i utrzymaniu wizerunku jest odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa. Pewne możliwości w kreowaniu wizerunku za pomocą CSR daje rachunkowość ukierunkowana społecznie(abstrakt oryginalny)
EN
Market economy mechanisms and stakeholders interests have a direct impact on corporate operations performed in order to construct an image. The presentation of corporate strengths outside, referring to social issues, allows for earning a positive opinion among stakeholders and thus achieving economic and financial success. The main purpose of the article is to analyze the occurring dependences between social responsibility of accounting and a corporate image. The indirect goals refer to the analysis of dependence between social responsibility of accounting and its functions, as well as the essence of social responsibility trend in accounting. The article offers a subject literature review and author's reflections presented from both scientific and practical perspectives based on the deduction method. Corporate social responsibility remains particularly important in establishing and maintaining the discussed image. Certain possibilities for creating an image by means of CSR are also offered by the socially oriented accounting(original abstract)
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Altkorn J., 2004, Wizerunek firmy, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza, pp. 14, 27.
 • Budzyński W., 2002, Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, pp. 13, 32.
 • Burzym E., 2008, Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45(101), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, p. 83.
 • Dobija M., 2014, Rachunkowość w utrzymaniu równowagi ekonomicznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 79(135), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 9-10.
 • Dobija M., Jędrzejczyk M., 2011, Szkice z historii rachunkowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, p. 7.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Ranking odpowiedzialnych firm, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/04/csr_2014_dodatek1.pdf (26.02.2015).
 • Freeman R.E., 2010, Strategic Management: A Stakeholders Approach, Cambridge University Press, New York, pp. 20-22.
 • Gabrusewicz T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, pp. 36, 57.
 • Gad J., 2014, Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości według Profesor Alicji Jarugowej - perspektywa nadzoru korporacyjnego, Artykuły nawiązujące do nurtów badawczych rachunkowości rozwijanych przez Profesor Alicję Jarugową, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 80(136), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 90-95.
 • Grabiński K., 2012, Dylematy wyboru pomiędzy wartością godziwą a kosztem historycznym w procesie stanowienia standardów rachunkowości, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 25, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice, pp. 43-44.
 • Jarugowa A., 1995, Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [in:] Jarugowa A. et al. (eds.), Rachunkowość finansowa, RaFiB, Łódź, p. 8.
 • Komisja Europejska, 2011, Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Bruksela.
 • Krasodomska J., 2014a, Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości, [in:] Micherda B. (ed.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Difin S.A., Warszawa, p. 119.
 • Krasodomska J., 2014b, Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa, [in:] Dziawgo D., Borys G. (eds.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 329, Wrocław, p. 192.
 • Micherda B., 1998, Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Krakowie, Kraków, p. 28.
 • Pogodzińska-Mizdrak E., 2010, Koncepcja społecznie odpowiedzialnego gospodarowania i inwestowania szansą rozwoju rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56(112), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, p. 179.
 • Raporty społeczne, http://raportyspoleczne.pl/category/aktualnosci (26.02.2015).
 • Samelak J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, p. 27.
 • Sojak S., 2011, Rachunkowość przymiotnikowa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62(118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, p. 268.
 • Sokołowska A., 2013, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, p. 26.
 • Szadziewska A., 2014, Rachunkowość jako źródło informacji na temat realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, vol. 75(131), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, pp. 99-104.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171384907

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.