PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 398 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 36--52
Tytuł artykułu

Model biznesu w sprawozdawczości polskich spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model in the Reporting of Polish Public Companies on the Example of the Energy Sector Paulina Bełch: Analysis of generic costs of companies from the petroleum sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zagadnienie modelu biznesu jest obecnie szeroko dyskutowane zarówno w literaturze przedmiotu, jak i praktyce gospodarczej. Model biznesu stał się jednym z podstawowych elementów treści raportowania zintegrowanego, które pojawiło się jako odpowiedź na rosnącą krytykę tradycyjnego sprawozdania finansowego. Ujawnienia na temat modelu biznesu to niewątpliwie nowy obszar w raportowaniu jednostek, który dopiero się krystalizuje, a z uwagi na różnorodne sposoby podejścia do definiowania samego modelu biznesu trudno jest wypracować jednolite stanowisko w zakresie jego prezentacji. W artykule omówiono model biznesu w kontekście sprawozdawczości zintegrowanej i podjęto próbę oceny obecnego stanu ujawnień odnośnie do modelu biznesu w praktyce spółek publicznych na przykładzie branży energetycznej. Przeprowadzona przez autorów analiza treści raportów spółek branży energetycznej w Polsce wykazała, że spółki publikują informacje dotyczące modelu biznesu w sposób nieuporządkowany i niespójny. W większości spółki skupiają się na prezentacji strategii, która jest wprawdzie ściśle powiązana z modelem biznesu, jednakże nie jest zagadnieniem tożsamym. W artykule wykorzystano wyniki studiów literatury przedmiotu, wyniki wcześniejszych badań autorów, a także obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze raportowania informacji na temat modelu biznesowego(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the business model is now widely discussed both in the literature and practice. Business model has become one of the basic elements of an integrated reporting content that appeared in response to the growing criticism of the traditional financial statements. The disclosure of business model is undoubtedly a new area in the reporting unit, which has just crystallized and due to the variety of approaches to defining the business model is difficult to develop a unified position in terms of its presentation. The article discusses business model in the context of an integrated reporting and attempts to assess the current status disclosures regarding business model in the practice of public companies on the example of the energy industry. Carried out by the authors of the publication the content analysis of energy sector companies in Poland showed that the company continues to publish information on the business model in a disordered and inconsistent way. Companies focus mainly on the presentation of the strategy, which is indeed closely linked to business model, but it is not the same issue. The article uses the results of the literature study, the results of previous studies of authors, as well as observations of economic practice in the area of reporting of information on the business model(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Amit R., Zott C., 2001, Value creation in e-business, "Strategic Management Journal", vol. 22(6-7), s. 493-520.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., 2001, Odczytując kod wartości, WIG-Press, Warszawa.
 • Chesbrough H., Rosenbloom R.S., 2002, The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, "Industrial and Corporate Change", vol. 11(3), s. 529-555.
 • Downing S., 2005, The social construction of entrepreneurship: Narrative and dramatic processes in the coproduction of organizations and identities, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 29(2), s. 185-204.
 • Drzewiecki J., 2013, Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XIV, z. 13, cz. II, red. B. Kożuch, Łódź, s. 65-76.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22.10.2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • Ernst & Young, Integrated reporting. Elevating value, 2014, http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Integrated-reporting/$FILE/EY-Integrated-reporting.pdf (1.05.2015).
 • Falencikowski T., 2013, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa.
 • George G., Bock A.J., 2011, The Business Model in Practice and its Implications for Enterpreneurship Research, "Entrepreneurship Theory and Practice", vol. 35, no. 1.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • IIRC, 2011, Towards Integrated Reporting - Communicating Value in the 21st Century, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (20.12.2014).
 • IIRC, 2013a, Business Model Background Paper for <IR>, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (3.05.2015).
 • IIRC, 2013b, The International <IR> Framework, http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (3.05.2015).
 • IIED, 2009, International Institute for Environment and Development, Business Models for Sustainable Development, www.iied.org (3.05.2015).
 • Magretta J., 2002, Why business models matter, "Harvard Business Review", vol. 80(5), s. 86-93.
 • Makinen S., Seppanen M., 2007, Assessing business model concepts with taxonomical research criteria, "Management Research News", vol. 30(10), s. 735-748.
 • Mangematin V., Lemarie S., Boissin J.P., Catherine D., Corolleur F., Coronini R., Trommetter M., 2003, Development of SMEs and heterogeneity of trajectories: The case of biotechnology in France, "Research Policy", vol. 32(4), s. 621-638.
 • Nasza Odpowiedzialność 2013 Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Energa, http://grupa.energa.pl/upload/wysiwyg/CSR/ENERGA_CSR_2013_web(1).pdf (29.04.2015).
 • Nogalski B., 2009a, Modele biznesu jako narzędzie reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, "MBA" nr 2, s. 7-8.
 • Nogalski B., 2009b, Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 37-38.
 • Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurowania, PWE, Warszawa.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., 2009, Business Model Generation, http://www.businessmodelgeneration.com/ (29.11.2014).
 • Richardson J., 2008, The Business Model: An Integrative Framework for Strategy Execution, "Strategic Change", vol. 17(5/6), s. 133-144.
 • Grupa Kapitałowa ENEA Raport CSR 2013, http://raportcsr.enea.pl/2013/pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.