PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 398 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 73--83
Tytuł artykułu

Kalkulacja kosztu netto usług transportowych Miejskich Zakładów Autobusowych sp. z o.o. w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Calculation of net Costs of Transport Services of Warsaw Bus Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem efektywności przedsiębiorstw komunalnych. Usługi komunalne organizowane są w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego, co rodzi przekonanie, iż nie są świadczone w sposób efektywny. Skutkuje to nieuzasadnionym obciążaniem budżetów samorządowych i gospodarstw domowych. Rozwiązaniem problemu może okazać się koncepcja kalkulacji kosztu netto dla usług komunalnych. Metoda ta pozwala na sprawowanie kontroli przez gminy nad przedsiębiorstwami komunalnymi przy jednoczesnym wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. Koncepcję przedstawiono na przykładzie Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o., będących największym przewoźnikiem w m.st. Warszawie. Oszacowana nieefektywność (nieuzasadnione obciążenie budżetu miasta) według koncepcji kalkulacji kosztu netto wyniosła w 2012 roku między 134,04 a 296,06 mln zł, w zależności od wariantu kalkulacji. W tej sytuacji władze miasta powinny rozważyć możliwość zmiany w sposobie świadczenia usług przez Miejskie Zakłady Autobusowe(abstrakt oryginalny)
EN
This article touches upon the issue of municipal companies' performance efficiency. Public utilities in Poland are organized by local authorities, which leads to the conclusion that these services are not provided effectively. This results in unjustifiable burdens for local governments' and private housholds' budgets. A solution to the problem may be the concept of calculating the net cost for public utilities. This method allows municipalities to control public utility companies while preserving free market mechanisms. The concept has been presented on the example of the "Miejskie Zakłady Autobusowe, Sp. z o.o." (hereinafter: the Warsaw Bus Company), the largest public carrier in the capital city of Warsaw(short original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Bergum K., 2008, Calculating the net cost of the USO: A practical example from Norway, [w:] Handbook of Worldwide Postal Reform, eds. M.A. Crew. P.R. Kleindorfer, J.I. Campbell, Edward Elgar Publishing.
 • Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., 2007, Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy, Central European Forum for Migration and Population Research, Warszawa.
 • Borowiec L., 2012, Koncepcja kosztu netto usług komunalnych w Polsce, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 252 Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami, red. E. Nowak, M. Nieplowicz, UE, Wrocław, s. 42-53.
 • Czekaj J., Dresler Z., 2005, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Podstawy teorii, Warszawa.
 • Dietl H., Grütter A., Lutzenberger M., 2007, Methods of Estimating the Cost of the Universal Service Obligation, University of Zurich, Zurich.
 • Dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty.
 • Grigorescu A., 2008, Marketing of Public and Business Affairs Subsystems of Socio-Economic Environment, Contemporary Economics no. 2, Faculty of Management and Finance, University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw, s. 87-99.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2005:297:0004:01:PL:HTML (25.05.2013).
 • http://www.ztm.waw.pl/zmiany.php?c=102&i=3409&l=1 (3.06.2013).
 • Jaag C., 2010, Entry Deterrence and the Calculation of the Net Cost of Universal Service Obligations, Swiss Economics, Zurich.
 • McBride C., Panzar J.C., 2010, The Cost of the USO in the United States, [w:] Heightening Competition in the Postal and Delivery Sector, eds. M.A. Crew, P. R. Kleindorfer, Edward Elgar.
 • Metodologia kalkulacji wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Telekomunikacji Polskiej SA, 2006, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie sposobu określenia wysokości rozsądnego zysku przysługującego operatorowi publicznego transportu zbiorowego.
 • Szczepiński J., Szyszko L., 2006, Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Umowa wykonawcza o świadczenie usług przewozowych w komunikacji zbiorowej autobusowej w latach 2010-2017 z 2.12.2009, zawarta przez MZA w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa.
 • Wspólnotowe ramy dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, Dziennik Urzędowy C 297, 29/11/2005 P. 0004 - 0007.
 • Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/22(3)/05/2011 w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385091

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.