PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 395 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa Tom 1. Finanse | 307--316
Tytuł artykułu

Wpływ elektronicznego systemu poboru opłat drogowych na inwestycje przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Influence of Electronic Road Toll Collection System on Business Investments on the Example of The West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pobudzenie wzrostu gospodarczego stanowi ważne zadanie polityki makroekonomicznej w czasie stagnacji. W ostatnich latach w Polsce głównym problemem szybkiego wzrostu było zwiększenie wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw. Celem zaprezentowanych wyników badań jest ocena, w jakim stopniu alternatywne instrumenty, takie jak regulacje środowiskowe mogą stymulować wzrost gospodarczy. Do tego typu narzędzi można zaliczyć elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami płatnymi. Spełnia on przede wszystkim funkcję fiskalną poprzez dostarczanie środków na remont oraz budowę dróg. Jak pokazuje przeprowadzona analiza, jego wprowadzenie wywarło również wpływ na decyzje dotyczące modernizacji taboru, zwiększając poziom inwestycji sektora transportu drogowego. Badanie przeprowadzono na przykładzie przedsiębiorstw transportowych w województwie zachodniopomorskim, a następnie dokonano odniesienia otrzymanych wyników do skali ogólnopolskiej. Poziom wymiany użytkowanych pojazdów ciężarowych w latach 2010-2013 wykazywał wzrost, pomimo kryzysu gospodarczego. Otrzymane wyniki wskazują, że wprowadzenie systemu Viatoll przyczyniło się do modernizacji floty przewoźników oraz wpłynęło na wzrost sprzedaży nowych pojazdów. Tym samym restrykcje środowiskowe nie tylko przyczyniają się do spadku poziom zanieczyszczeń środowiska, lecz stanowią ważny instrument nowoczesnej polityki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
Stimulating economic growth is an important task of macroeconomic policy in the times of stagnation. The increase of investment expenditure of enterprises has been the major problem of the rapid growth in the last years in Poland. The aim of the presented research results is an assessment to what extent such alternative instruments as environmental regulations can stimulate economic growth. Electronic road toll collection system can be included to these tools. First of all it fulfills a fiscal function by supporting funds for renovation and road building. As the analysis shows its implementation greatly affected also the decisions which concerned the modernization of fleet, increasing the level of road transport sector investment. The research was conducted based on transport companies in the West Pomeranian Voivodeship and then the reference of the results was made to the country-wide scale. In spite of the economic crisis the level of exchange of used trucks in the period 2010-2013 showed growth. The results show that the introduction of Viatoll system contributed to the modernization of companies' fleet as well as influenced the increase of new vehicles sales. In this way environmental restrictions not only contribute to the reduction of pollution level but are also an important instrument of modern economic policy.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Roczne wskaźniki makroekonomiczne - część III, 2014, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/roczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_iii.xls.
  • Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w IV kw. 2013 r., 2013, http://nbp.pl/publikacje/przedsiebiorstwa/raport_04_2013.pdf.
  • Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2013, 2014, http://szczecin.stat.gov.pl/download/gfx/szczecin/pl/defaultaktualnosci/752/6/11/2/rw_zach_2013.pdf.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Funduszu Drogowego, DzU 2011, nr 91, poz. 524.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych, DzU 2009, nr 86, poz. 721.
  • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2002, Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych, DzU 2011, nr 159, poz. 945.
  • Viatoll, 2014, Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat - czerwiec 2014, www.viatoll.pl/upload/files/prezentacja_06_2014.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.