PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 129 Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Prace Instytutu Polityki Społecznej | 19--32
Tytuł artykułu

Regulacja prawna polityki kadrowej w latach 1970-1980

Warianty tytułu
Legal regulation of personnel policy in 1970-1980
Języki publikacji
PL
Abstrakty
[Artykuł] pióra J. Strugały nosi tytuł "Regulacja prawna polityki kadrowej w latach 1970-1980". Zawarto w nim ocenę systemu aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz aktów instrukcyjnych dotyczących polityki kadrowej. Ocena przepisów prawnych regulujących politykę kadrową w latach 1970-1980 prowadzona była pod kątem możliwości tworzenia przez nie warunków dla racjonalnego kompletowania i pełnego rozwoju kadr pracowniczych w zakładach pracy. W szczególności chodziło o rozpatrzenie tego wpływu na zapewnienie prawidłowego doboru i rozmieszczenia kadr, zwiększenie efektywności procesów adaptacji społecznej i zawodowej oraz procesów integracyjnych załogi, przeciwdziałanie nadmiernej płynności kadr pełne i racjonalne wykorzystanie czasu pracy, przygotowanie i właściwe wykorzystanie rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze i specjalistyczne, wykorzystywanie związków wynikających z okresowych ocen pracowniczych, zapewnienie warunków niezbędnych dla umacniania socjalistycznych stosunków pracy, doskonalenie stosunków międzyludzkich, przeciwdziałanie zjawiskom społecznie szkodliwym, czuwanie nad przestrzeganiem kodeksu pracy. Tak ujęta analiza doprowadziła do wniosku o nadmiernym skomplikowaniu i braku spójności całego systemu kadrowego. W okresie tym obowiązywała znaczna liczba aktów normatywnych o niskiej randze oraz aktów o charakterze instrukcyjnym, niektóre akty prawne zawierały rozwiązania nierealistyczne, a nawet wywołujące niepożądane skutki prawne i społeczne. W rezultacie niski był poziom znajomości przepisów dotyczących polityki kadrowej, a ich szczegółowość ograniczała swobodę i inicjatywę kierowników zakładów pracy. (fragment tekstu)
EN
The paper written by J. Strugała is entitled "Legal regulation of personnel policy in 1970-1980". It contains the evaluation of the system of legal acts being in force and directives Concerning personnel policy. The evaluation of legal acts regulating the personnel policy in 1970-1980 was carried out from the point of view of possibilities of creating by them conditions for rational completing and full development of staff in enterprises. Particularly it aimed at studying this Influence on assuring good staffing, increasing the efficiency of the process of social and professional adaptation as well as integration processes of the employees, action against excessive fluctuation of staff, full and rational utilization of the time of work, preparation and proper utilization of the personnel reserve for managerial and specialist posts, making use of the consequences resulting from periodical employees evaluation, assuring conditions necessary for the strengthening of socialist relations of labour, improvement of human relations, actions against socially harmful phenomena, looking after obedience of labour code. Such analysis led to conclusion that the whole personnel system was too complicated and lacked coherence. During this period a great number of normative acts of low rank and acts of directive character were in force, some legal acts contained unrealistic solutions, and even indusing unrequired legal and social consequences. As a result the level of knowledge of rules concerning personnel policy, was low, and their minuteness of limited the freedom and initiative of managers of enterprises. (fragment of text)
Twórcy
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385209

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.