PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 129 Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Prace Instytutu Polityki Społecznej | 77--92
Tytuł artykułu

Załoga jako element systemu społecznego zakładu pracy

Autorzy
Warianty tytułu
The crew as an element of the social system of the branch of enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor podkreśla, że załoga jest dwoistym tworem społecznym. Załoga nie jest więc zwykłą sumą jednostek ludzkich, lecz historycznie ukształtowaną na tle warunków techniczno-ekonomicznych i potrzeb społecznych zbiorowością ludzką. Stąd też musi być ujmowana jako podmiot decydujący o funkcjonowaniu systemu i jego efektywności. Z punktu widzenia możliwości podejmowania i realizowania zadań gospodarczych i społecznych niezbędna jest analiza załogi, pozwalająca określić i zrozumieć jej specyfikę oraz podjęć działania mające na celu ukształtowanie pożądanych jej cech. Autor zwraca uwagę, że załoga składa się z szeregu nakładających się struktur społecznych, spośród których podstawowe to: struktura demograficzna, struktura społeczno-zawodowa, struktura klasowo-warstwowa, struktura grupowa. Struktury te zawierają szereg danych będących niezbędnymi parametrami stanu i możliwości działania zakładu pracy i w tym sensie są podstawę prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej. (fragment tekstu)
EN
The paper written by H. Januszek is entitled "The crew as an element of the social system of the branch of enterprise". The author underlines that the crew is a peculiar social formation. It is not an ordinary sum of human beings, but a community historically shaped against the background of technical-economic conditions and social needs. Thus it must be treated as a subject deciding about functioning of the system and its efficiency. From the point of view of possibilities of undertaking and realizing economic and social tasks, analysis of the crew wchih allows to define and understand its specific character and to undertake actions aiming at shaping its required characteristics, is necessary. The author points out that the crew consists of a number of overlapping social structures, the basic of which are: demographic structure, socio-professional structure, class-stratum structure, group structure. These structures a number of data which are necessary parameters of the state and possibilities of action of an enterprise and in this sense constitute basis for carrying out rational personnel policy. (fragment of text)
Twórcy
Bibliografia
 • J. Sztumski, Socjologia pracy w zarysie, Warszawa 1981.
 • T. Parsons. The Social System. Free Press, Glencoe, 1951.
 • J. Szczepański, Społeczne czynniki wydajności pracy, w: Przegląd techniczny. Zeszyt specjalny, Listopad 1959.
 • A. Matejko. Socjologia zakładu pracy, Warszawa 1961.
 • S. Kowalewska. Psychospołeczne warunki pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym. Studium o systemie społecznym socjalistycznego przedsiębiorstwa, Warszawa 1962.
 • J. Sztumski. Pojęcie systemu społecznego, Studia nauk politycznych nr 4, 1977.
 • F. Krzykała. Wprowadzenie do socjologii socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego, Warszawa 1976.
 • System społeczny przedst. pod red. J. Kulpińskiej, Warszawa 1966.
 • F. Michoń. Organizacja lakierowanie w przedsiębiorstwie, Warszawa 1976.
 • J. Sikora, Zakład pracy jako system społeczny, w: H. Januszek, J. Sikora, A. Wesołowski, Funkcja społeczna przedsiębiorstwa. Prace Instytutu Polityki Społecznej AE, Poznań 1984.
 • J. Baran, Wychowawcze funkcje zakładu pracy, Warszawa 1979.
 • A. Wesołowski, Struktura społeczna załogi i jej znaczenie dla planowania społecznego w zakładzie pracy, Poznań 1978.
 • H. Januszek, Ruch kadr w Hucie Aluminium Konin, w: Ekonomiczne i socjologiczne zagadnienia funkcjonowania socjalistycznych przedsiębiorstw przemysłowych, Zeszyty Naukowe AE, Zeszyt nr 49, Poznań.
 • K. Marks, Teoria wartości dodatkowej cz. I, Warszawa.
 • E. Lipiński, Rewizje, Warszawa 1958.
 • M. Frank, Planowanie społeczne w przedsiębiorstwie, Warszawa 1978.
 • K. Secomski, Demografia a planowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego, w: Problemy demograficzne Polski. Sympozjum 5-7.X.1969.
 • T. Szczurkiewicz. Studia socjologiczne, Warszawa 1969.
 • K. Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa 1951.
 • Socjologia zawodów, pod red. A. Sarapaty, Warszawa 1965.
 • K. Doktór, Socjalistyczne przedsiębiorstwa przemysłowe, w: System społeczny, pod red. J. Kulpińskiej, Warszawa 1966.
 • F.J. Roethlisberger: Betriebsfuhrung und Arbeitsmoral, Koln-Opladen 1954.
 • S. Czajka, J. Sztumski. Zarys socjologii przemysłu, Wrocław 1977.
 • K. Daszkiewicz, Klimaty bezprawia, Poznań 1975.
 • F. Staszczyk. Statystyka zatrudnienia i płac. RODiK MPPiSS, Warszawa 1977.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 250 z 1973 r.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 172 z 1982 r. (M. P. Nr 53, poz. 297).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.