PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1984 | nr 129 Determinanty polityki kadrowej w przedsiębiorstwie. Prace Instytutu Polityki Społecznej | 120--131
Tytuł artykułu

Wskazania psychologii organizacji dla polityki kadrowej w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
Practical problems of personnel policy in the light of psychology of organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł Z. Nowodworskiej pt. "Praktyczne problemy polityki kadrowej w świetle psychologii organizacji" jest oparty głównie o analizę literatury. Ma na celu wskazanie tych determinant skutecznego sterowania kadrami w przedsiębiorstwie, które wpływają na wyzwalanie bądź ograniczanie aktywności pracowników. Wzięto pod uwagę trzy zakresy analizy: poziom jednostki, grupy i organizacji. Najwięcej uwagi poświęcono społecznym determinantom efektywności działania, wynikającym z uczestnictwa jednostki w grupach. Wskazano, że podniesienie efektywności można uzyskać m.in. przez połączenie uczestnictwa jednego pracownika w kilku grupach (co wynika z jednoczesnego pełnienia wielu ról społecznych). W artykule omawia się znaczenie interakcji w grupie, jasności stawianego celu, a także determinanty spoistości grupy i poziomu morale. Przedstawione w artykule determinanty aktywności ludzkiej nie są oczywiście jedynymi, a raczej jednymi z wielu, jednak dotychczasowa praktyka zarządzania kadrami wskazuje na niedocenianie ich wpływu na pracownika. (fragment tekstu)
EN
Z. Nowodworska's paper entitled "Practical problems of personnel policy in the light of psychology of organization" is based mainly on the analysis of literature. It aims at pointing these determinants of efficient staffing in an enterprise which influence either the release or restraint of the employees' activeness. Three ranges of analysis were taken into account: the level of the individual, group and organization. The graetes attention was paid to the social determinants of the effectiveness of action resulting from the individual's participation in a group. It was shown that increased effectiveness can be obtained through, among others, joining the participation of one employee in several groups (which is a result of simultaneous performance of many social roles). The paper discusses the importance of inter-reaction in a group, clearness of the set goals and determinant of coherence of group and the level of morale. Determinants of the human activiness presented in the paper are certainly not the only ones, or rather some of many, however the up to now existing practice of staffing shows that their influence on the employee is underestimated. (fragment of text)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • D.J. Lawless: Organizational behavior. The psychology of effective management, Prentice-Hall 1979.
 • R. Likert: An integrating principle and an overview. New patterns of management, McGrow-Hill, 1961.
 • J.D. Okupniak-Hofman: Psychologiczna analiza czynników determinujących sprawność małych zespołów produkcyjnych (w:) Psychologia w służbie człowieka, red. Z. Ratajczak, PWN, 1980.
 • D. Katz, R.L. Kahn: Społeczna psychologia organizacji, PWN 1979.
 • S. Mika: Wstęp do psychologii społecznej, PWN 1972.
 • A. Gniazdowski: Zwartość małych zespołów roboczych, Studia Socjologiczne, 1969, 2.
 • J. Młodawska, Innowacyjne kryteria doboru na stanowiska kierownicze w przemyśle, "Przegląd Organizacji", 1981, 10.
 • B. Gliński: Kierunki usprawniania doboru kadr kierowniczych w gospodarce, "Nowe Drogi" 1972, 9.
 • W. Kieżun: Bariery sprawności organizacji. Zagadnienia wybrane (w:) Materiały na kursokonferencję na temat: Intensyfikacja gospodarowania w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Lublin 1976.
 • Ch. Argyris: Integrating the Indywidual and the Organization, John Willej, N.Y. 1964.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385241

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.