PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 74 T.1 Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje | 585--596
Tytuł artykułu

Ryzyko w działalności gospodarczej w kontekście deregulacji zawodów księgowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Risk of Business in the Context of the Deregulation of the Accounting Profession
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Prezentacja możliwości minimalizacji ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku biur rachunkowych. Metodologia badania - Przegląd bieżącej literatury z zakresu zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń oraz najnowszych zmian aktów prawnych, analiza ofert ubezpieczeń dla biur rachunkowych wybranych zakładów ubezpieczeń. Wynik - Wprowadzone zmiany w aktach prawnych zmierzają w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa prowadzenia działalności poprzez wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń. Oryginalność/wartość - Przedstawienie najnowszych zmian przepisów prawnych oraz sposobów dostosowania ofert zakładów ubezpieczeń (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Presentation of the possibilities for minimising the risk of business in the case of the accountancy offices Design/methodology/approach - A review of the current literature on risk management and insurance and the latest changes in legislation, analysis of insurance offers for accountancy offices, Findings - The changes in the legislation are moving towards an increase in the safety of making business through the introduction of additional insurance, Originality/value - Presentation of the latest changes in legislation and ways to adapt the offer of insurance undertakings (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Furman W., Świetla K. (2014), Deregulation of the accounting professions in Poland, Żilina.
 • Bauer K. (2013), Analiza porównawcza bilansowej i szacunkowej wartości środków trwałych w postępowaniu w przedmiocie upadłości, w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, red. A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 604.
 • Dankiewicz R., Ostrowska-Dankiewicz A. (2014), Ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstw zrzeszonych w podkarpackim klubie biznesu, w: Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych, red. M. Kaczała, J. Lisowski, M. Osak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 27.
 • Dutlinger J. (2012), Fałszywe Bilanse, Warszawa, s. 7.
 • Handschke J., Lisowski J. (2013), Zarządzanie ryzykiem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, w: Ryzyko ubezpieczeniowe. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Serwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 83.
 • Kaczmarek T. (2005), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa, s. 51.
 • Klamut E. (2012), Ryzyko w działalności biur rachunkowych, w: Problemy zarządzania, red. J. Antoszkiewicz, M. Dębski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. XIII, z. 15, Warszawa-Łódź, s. 15-20 i 21-23.
 • Michalski T. (2000), Ryzyko w działalności człowieka, w: Podstawy ubezpieczeń, tom I - mechanizmy i funkcje, podręcznik, red. J. Monkiewicz, poltext, Warszawa, s. 27.
 • Micherda B., Świetla K. (2013), Współczesna rachunkowość. Wybrane problemy metodologiczne, Difin, Warszawa.
 • Ryzyko w rachunkowości (2008), red. A. Karmańska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 22-23.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (DzU 2009, poz. 649 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU, nr 234, poz. 1576).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (DzU z dnia 19 listopada 2014, poz. 1616).
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (DzU 2011, nr 41, poz. 213 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2003, nr 124 poz. 1152).
 • Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (DzU z dnia 10 czerwca 2014, poz. 769).
 • www.frontin.pl.
 • www.secura24.pl.
 • Zarządzanie ryzykiem (2007), red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385519

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.