PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2(44) | 43--63
Tytuł artykułu

Relacje strategii informacyjnej i strategii biznesu w przedsiębiorstwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relationships of the Information Strategy and Business Strategy at an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dynamiczne otoczenie oraz bardzo szybki rozwój technologii informacyjnych mają ogromny wpływ na zmiany modeli biznesowych. Zmienia się sposób zarządzania informacją; korzyści nie płyną już głównie ze standardowych, wbudowanych w oprogramowanie najlepszych praktyk, lecz z umiejętnego wykorzystania oprogramowania i infrastruktury IT do wspierania głównych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. To wsparcie procesów nie jest możliwe bez określenia i wypracowania właściwych relacji pomiędzy strategią informacyjną a strategią biznesu. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki relacji strategii biznesu i strategii informacyjnej w przedsiębiorstwach oraz szukanie odpowiedzi na pytanie dotyczące roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w budowaniu wartości firmy. W artykule przedstawiono różne podejścia do tworzenia modelu biznesu, które umożliwiają skuteczne wprowadzanie zmian w organizacji. Scharakteryzowano trzy modele budowania strategii informacyjnej: model strategii informacyjne według Earla, model strategii informacyjnej wg Beyon-Daviesa, model strategii informacyjnej według Mockera i Teubnera. W ostatniej części artykułu przedstawiono model strategii informacyjnej współpracującej ze strategią biznesu, umożliwiający zastosowanie nowego podejścia, które mówi iż źródłem budowania wartości firmy nie są same technologie informacyjno-komunikacyjne, ale ich umiejętne zastosowanie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
The dynamic environment and a very fast development of information technologies have a great impact on changes of the business models. The manner of information management is changing; benefits are not any longer stemming mainly from the standard, built-in in the software best practices but from a skilful use of the software and IT infrastructure for supporting the main business processes at the enterprise. That support of the processes is not possible without the definition and development of proper relationships between the information strategy and the business strategy. An aim of the article is to present the specificity of relationships between the business strategy and the information strategy at enterprises as well as to seek for an answer to the question about the role of information and communications technologies (ICT) in building company's goodwill. In their article, the authors presented various approaches to creating the business model, which enable an effective introduction of changes within the organisation. They characterised three models of building the information strategy: the model of information strategy by Earl, the model of information strategy by Beyon-Davies, the model of information strategy by Mocker and Teubner. In the last part of the article, the authors presented the model of information strategy cooperating with the business strategy, enabling application of a new approach which says that the source of building company's goodwill are not the information and communication technologies alone but their skilful application depending on the type of activities carried out. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Beyon-Davies P. (2003), Systemy baz danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Blank S., Dorf B. (2013), Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Boddy D., Boonstra A., Kennedy G. (2005), Managing Information Systems: An Organisational Perspective, 2nd Edition, Pearson, Harlow.
 • Chen D.Q., Mocker M., Preston D.S., Teubner A. (2010), Information Systems Strategy. Reconceptualization, Measurement, and Implications, "MIS Quarterly", Vol. 34, No. 2, June.
 • Chrzanowski A. (red.) (2006), Strategiczne Zarządzanie Operacjami, Wydawnictwo PRET, Warszawa.
 • Earl J.M. (1989), Management strategies for information technology, 2nd Edition, Prentice Hall, London.
 • Johnson M.W., Christensen C.M., Kagermann H. (2009), Jak fundamentalnie zmienić model biznesowy firmy?, "Harvard Business Review Polska", lipiec-sierpień.
 • Mocker M., Teubner A. (2005), Towards a Comprehensive Model of Information Strategy, ECIS 2005 Proceedings.
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2012), Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.