PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 16 Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach | 115--132
Tytuł artykułu

The Transformation of Spatial Linkages in Łódź Urban Agglomeration in the Last Four Decades

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przemiany powiązań przestrzennych w aglomeracji łódzkiej w ostatnich czterech dekadach
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Transformacja gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową wywołała znaczące przemiany struktury i zasięgu powiązań przestrzennych w aglomeracji łódzkiej. Zmiany te odnoszą się w szczególności do migracji stałych, ale także doprzemieszczeń osób dojeżdżających do miejsc pracy oraz nauki. Doprowadziły one do wzmocnienia roli Łodzi jako kulturalnego centrum regionu i do rozwoju powiązańw obrębie sieci infrastruktury technicznej. Transformacja społeczno-ekonomiczna zmieniła również warunki współpracy instytucjonalnej. Analiza współczesnych związków międzygminnych w aglomeracji łódzkiej wskazuje jednakże, że pozostaje ona za innymi aglomeracjami miejskimi kraju, nawet tymi o znacznie mniejszym potencjale społeczno-gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The transformation of centrally planned economy into market economy brought significant changes within Łódź urban agglomeration both in the structure and strength of spatial linkages. Those changes refer in particular to permanent migrations, as well as workforce and students' commuting flows. They lead to strengthening the role of Łódźas the cultural centre of the region and the development of linkages within technical infrastructural networks. The socio-economic transition changed the conditions of institutional cooperation, too. However, taking contemporary inter-municipal relationships into consideration Łódź urban agglomeration doesn't seem to keep up with other Polish agglomerations, even those of significantly lesser socio-economic potential. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartosiewicz B., 2012, Powiązania społeczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN", 147, Warszawa, s. 83-103.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), 2012, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN", 147, Warszawa.
 • Bartosiewicz B., Pielesiak I., 2012, Powiązania transportowe w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN", 147, Warszawa, s. 105-137.
 • Batten D.F., 1995, Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century,"Urban Studies", 32(2), s. 313-327.
 • Cudny W., 2012, Socio-economic changes in Lodz - the results of twenty years of system transformation, "Geographical Journal", 64/1, s. 3-27.
 • Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, 2014, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź, http://www.uml.lodz.pl/get.php?id=7331 (dostęp: 06.04.2014).
 • Gordon I.R., McCann P., 2000, Industrial Clusters: Complexes, Agglomeartion and/or Social Networks?, "Urban Studies", 37(3), s. 513-532.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1982, Związki między miastami Łódzkiego Zespołu Miejskiego, PhDthesis, UŁ, Łódź.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2001, Aglomeracja łódzka, [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa, ŁTN, Łódź.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Marcińczak S., Siejkowska A., 2010, Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Jewtuchowicz A., Wójcik M. (red.), 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Kobojek E., Pielesiak I., 2013, Łódź in Geographical Space, [w:] Habrel M., Kobojek E.(red.), Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century. Historical Outline and Natural Environment, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 21-40.
 • Lisowski A., Grochowski M., 2009, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, Expertise for the Concept of Spatial Development of the Country2008-2030, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/prace_nad_KPZK_2008_2033/Documents/Lisowski.pdf (dostęp: 28.08.2013).
 • Liszewski S., 2010, Kształtowanie miejskiej sieci osadniczej regionu metropolitalnego. Przykład metropolii łódzkiej, [w:] Ciok S., Migoń P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 47-63.
 • Markowski T., Marszał T., 2005, Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, "Urbanista", 3, s. 33-36.
 • Markowski T., Marszał T., 2006a, Metropolitan area - functions and management perspectives of the Polish spatial planning system, [w:] Markowski T., Turała M. (red.),New members - new challenges for the European Regional Development Policy, "Studia Regionalia", 18, s. 239-249.
 • Markowski T., Marszał T., 2006b, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa.
 • Mądry A., 2012, Zasięg oddziaływania Łodzi w świetle dojazdów do placówek oświatowych, MA thesis, UŁ, Łódź.
 • Milewska-Osiecka K., 2010, Budownictwo mieszkaniowe w aglomeracji łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna po roku 1994), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Official Journal of Łódzkie Voivodeship, 1991-2014, http://dziennik.lodzkie.eu/ActByMonthYear.aspxsince2009 (dostęp: 11.04.2014).
 • Pielesiak I., 2012a, Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, "Studia KPZK PAN", 147, Warszawa, s. 169-186.
 • Pielesiak I., 2012b, Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych, PhDthesis, UŁ, Łódź.
 • Puś W., 2005, Zmiany liczebności i struktury narodowościowej ludności Łodzi do 1939,[w:] Koter M., Kulesza M., Puś W., Pytlas S. (red.), Wpływ wielonarodowego dziedzictwa kulturowego Łodzi na współczesne oblicze miasta, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2008, Obszary metropolitalne w Polsce:problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i analizy EUROREG, Warszawa, http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/602/obszary_metropolitalne_w_polsce_problemy_rozwojowe_i_delimitacja.pdf (dostęp: 26.08.2013).
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce -diagnoza i rekomendacje, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(35), s. 52-73.
 • Socio-economic situation of Łódź, 2001-2012, Central Statistical Office, http://www.stat.gov.pl/lodz/69_870_PLK_HTML.htm (dostęp: 11.04.2014).
 • Suliborski A., Przygodzki S. (red.), 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 • Suliborski A., Walkiewicz D., Wójcik M., 2009, Funkcje aglomeracji Łódzkiej w systemie osadniczym kraju i regionu, [w:] Maik W. (red.), Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Śmiłowska T. (red.), 2008, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, Statistical Office in Łódź, Łódź.
 • The white book on metropolitan areas, 2013, The Ministry of Administration and Digitalization, Warszawa, https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2011/12/BK.pdf(dostęp: 26.08. 2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.