PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 171--183
Tytuł artykułu

Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of Privatization From Different Points of View on the Example of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano analizy teoretycznych podstaw prywatyzacji oraz opisu procesu prywatyzacji w Polsce, który miał miejsce po transformacji systemowej w 1989 roku. Ponadto, zaprezentowano jej wpływ na pozycję i rozwój państwa oraz zidentyfikowanych interesariuszy. Ostatnia część artykułu ma natomiast charakter empiryczny i stanowi analizę oraz ocenę efektów procesu prywatyzacji zarówno z punktu widzenia polskiej gospodarki, społeczeństwa, jak i pracowników sprywatyzowanych przedsiębiorstw w latach 1990-2009. (abstrakt autora)
EN
This article analyzes the theoretical basis of privatization and the description of the privatization process in Poland, which took place after the transformation of the system in 1989. Moreover, it presents the impact on the position and development of the state and identified stakeholders. The last part of the article is an empirical and an analysis and assessment of the effects of the privatization process, both from the point of view of the Polish economy, society and employees of privatized enterprises in 1990-2009.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Banasiński C., Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Bąkowski T., Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 • Błaś A., Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Czapiński J., Wojcieszke B., Pogoń za lisem, [w:] Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji, red. J. Gardawski, L. Gilejko, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 • Hryniuk J., Prywatyzacja w Polsce na tle wybranych krajów Europy, IV Forum Inwestycyjne, Tarnów 2011.
 • Januszek H., Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Knosala E., Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Lachowski S., Prywatyzacja sektora bankowego jako czynnik wspomagający długofalowy wzrost gospodarczy, "Bank i Kredyt" 1998, nr 7/8.
 • Privatization and Regulation in Developing Countries and Economies in Transition, report United Nations, New York 1998, www.un.org.com.
 • Prywatyzacja - oceny, skojarzenia, oczekiwania i obawy, CBOS, Warszawa 2009, www.cbos.pl.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl.
 • Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2010, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2011.
 • Savas E., Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 2002.
 • Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 250.
 • Surdykowska T., Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1996.
 • Towalski R., Pogoń za lisem, [w:] Między nadzieją i lękiem. Społeczne efekty prywatyzacji, red. J. Gardawski, L. Gilejko, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 • Ustawa z 25 września 1981 roku o przedsiębiorstwach państwowych (DzU z 1991 roku, nr 18, poz. 80 ze zm.).
 • Ustawa z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (DzU z 1990 roku, nr 51, poz. 298 ze zm.).
 • Ustawa z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU z 1996 roku, nr 118, poz. 561 ze zm.).
 • Ustawa z 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (DzU z 1993 roku, nr 44, poz. 202 ze zm.).
 • Ustawa z 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (DzU z 2004 roku, nr 208, poz. 2128).
 • www.portaltransakcyjny.
 • www.stat.gov.pl.
 • Zacharko L., Prywatyzacja zadań publicznych. Studium administracyjnoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.