PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 110 | 53--65
Tytuł artykułu

Efektywność działania wybranych banków spółdzielczych (na przykładzie województwa mazowieckiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Efficiency of Selected Cooperative Banks (For Example of Masovian Voivodeship)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie poziomu efektywności wybranych banków spółdzielczych z województwa mazowieckiego. Efektywność wyrażono wskaźnikami ROA i ROE. Badania przeprowadzono na 30 bankach spółdzielczych wybranych losowo. Z uzyskanych danych wynika, że wskaźnik ROA w badanych BS-ach w latach 2009-2010 był wyższy niż w sektorze banków komercyjnych i w sektorze banków spółdzielczych, a w latach 2011-2012 sytuacja była odwrotna. Z kolei wskaźnik ROE we wszystkich analizowanych latach w badanych bankach spółdzielczych był wyższy niż w sektorze banków komercyjnych i w sektorze banków spółdzielczych. Wielkość aktywów ogółem i kapitałów własnych banków spółdzielczych nie miała statystycznie istotnego wpływu na poziom ich efektywności ROA i ROE, co świadczy, że hipotezę pierwszą odrzucamy. Rodzaj zrzeszenia banków spółdzielczych nie wpływał statystycznie istotnie na poziom ich efektywności ROA i ROE, co oznacza, że hipotezę drugą odrzucamy. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this work was to determine the level of efficiency of selected cooperative banks from Masovian region. The efficiency was expressed by ROA and ROE indicators. The research was carried out in 30 randomly selected cooperative banks. The data show that the ROA ratio in surveyed cooperative banks in 2009-2010 was higher than in the commercial banking sector and cooperative banking sector, and in the years 2011-2012 the situation was the opposite. At the same time, ROE ratio for all analyzed years in surveyed cooperative banks was higher than in the commercial banking sector and cooperative banking sector. The size of total assets and equity of cooperative banks had no statistically significant effect on the level of their efficiency ROA and ROE, which means that we reject the first hypothesis. Type of association of cooperative banks did not influence statistically significantly on the level of their efficiency ROA and ROE, which means that we reject the second hypothesis. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • ALTUNBAS Y., EVANS L., MOLYNEUX P., 2001: Bank ownership and efficiency, Journal of Money, Credit & Banking 33, 926-954.
 • CEBENOYAN A.S., COOPERMAN E.S., REGISTER C.A., 1993: Firm inefficiency and the regulatory closure of S&Ls: An empirical investigation. Review of Economics and Statistics 75, 540-545.
 • DANIŁOWSKA A., 2009: Banki spółdzielcze a banki komercyjne w kredytowaniu rolników, Roczniki Naukowe Seria, t. XI, z. 5, s. 39-44.
 • HESSE H., ČIHAK M., 2007: Cooperative banks and financial stability, IMF Working Paper. WP/07/2. International Monetary Fund, 1-36.
 • IZQUIERDO R.S., Navarro A.M., 2001: Cooperative credit in Spain: An analysis of credit sections of cooperatives, Annals of Public & Cooperative Economics 72(2), 229-252.
 • LANG G., 1996: Efficiency, profitability and competition, IFO Studien 4/1996, 537-561.
 • PEREK A., 2014: Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce, Economics and Management 3, 222-235.
 • SIUDEK T., 2003: Rentowność działalności banków spółdzielczych w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA t. V, z. 3, s. 125-130.
 • SIUDEK T., 2004: Koszty w bankach spółdzielczych w Polsce, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków, s. 313-325.
 • SIUDEK T., 2006: Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 221-222.
 • SIUDEK T., 2006: Wybrane zagadnienia z finansów, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 12-16.
 • SIUDEK T., 2008: Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 66, 37-47.
 • SIUDEK T., 2010: Polish cooperative banking sector in the face of systemic transformation and European integration in agriculture, Agricultural Economics 56(3), s. 116-134.
 • SIUDEK T., 2011: Bankowość spółdzielcza w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 188-190.
 • WEILL L., 2002: Does restructuring improve banking efficiency in a transition economy?, Applied Economics Letters vol. 9, 279-281.
 • WEILL L., 2004: Measuring cost efficiency in European banking: A comparison of frontier techniques, Journal of Productivity Analysis 21, 133-152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.