PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 11 | 227--236
Tytuł artykułu

Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Expenditure Rules as an Instrument of Public Finance Discipline
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono rolę reguł fiskalnych w tworzeniu ram instytucjonalnych nowoczesnych finansów publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie reguł fiskalnych stosowanych w państwach Unii Europejskiej w latach 1900-2012 oraz reguł fiskalnych stosowanych w Polsce. Analizy przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem reguł wydatkowych. (abstrakt autora)
EN
This paper presents the role of fiscal rules in creating the institutional framework of modern public finance. The aim of this article is show the fiscal rules applied in European Union countries in the period 1900-2012 and the fiscal rules used in Poland. Analyses were performed with particular emphasis on expenditure rules.(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Anderson B., Minarik J., Design Choices for Fiscal Policy Rules, "OECD Journal on Budgeting" 2006, vol. 5, no. 4.
 • Banaszewska M., Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 2, cz. 3.
 • Cilak M., Reguły wydatkowe dotyczące budżetu państwa (na gruncie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.), "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2013, nr 1.
 • Debrun X., Epstein N., Szymansky S., A New Fiscal Rule: Should Israel "Go Swiss"?, "IMF Working Paper" 2008, no. WP/08/87.
 • Franek S., Reguły fiskalne w przemianach instytucjonalnych finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2010, nr 39.
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/euro/documents/2010-05-12com(2010)250_ final. pdf.
 • http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/fiscal_governance/fiscal_rules/index_ en.htm.
 • Kantorowicz J., Reguły fiskalne - co się sprawdza?, "Analiza FOR" 2012, nr 3.
 • Kopits G., Symansky S., Fiscal Policy Rules, "IMF Occasional Paper" 1998, no. 162.
 • Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, "Ekonomia i Prawo" 2012, nr 3.
 • Piwowarski R., Reguły fiskalne oraz instrumenty nowego zarządzania publicznego jako narzędzia przejrzystej polityki fiskalnej, "Studia Ekonomiczne" 2011, nr 3.
 • Program Konwergencji. Aktualizacja 2014.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16 listopada 2011 roku zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.Urz. UE L 306/12 z 23 listopada 2011 roku).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z 22 listopada 1993 roku w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 • Siwińska-Gorzelak J., Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi fiskalnej, [w:] Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, red. M. Brzozowski i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Stabilizująca reguła wydatkowa, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2013.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. C 83 z 30 marca 2010 roku), wcześniej Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE).
 • Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.