PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 110 | 81--95
Tytuł artykułu

Analiza wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na krajowe rybołówstwo morskie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Effects of the Polish EU Membership on the National Sea Fishing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej została objęta regulacjami Wspólnej Polityki Rybackiej, czego następstwem była restrukturyzacja polskiego rybołówstwa morskiego na niespotykaną dotychczas skalę. Zmiany objęły flotę połowową oraz porty rybackie. Od 2004 roku rozpoczął się intensywny proces redukcji polskiej floty rybackiej, której potencjał był zbyt duży do stale zmniejszających się zasobów ryb bałtyckich. Wycofanie z eksploatacji znacznej części floty rybackiej zmniejszyło presje na połów zagrożonych przełowieniem gatunków ryb oraz zwiększyło kwoty połowowe dla pojedynczych jednostek rybackich. Negatywną konsekwencją zmian było zmniejszenie zatrudnienia w sektorze połowów, jednak tylko nieliczni z rybaków na stałe stracili pracę. Zaniedbywane inwestycyjnie przez lata porty i przystanie rybackie dzięki środkom unijnym zostały unowocześnione. Dokonano modernizacji zdekapitalizowanej infrastruktury. Poprawiły się warunki postoju jednostek rybackich w portach. Struktury rybackie wyposażono w niezbędne urządzenia i obiekty. Przyczyniły się one do poprawy warunków przeładunku, magazynowania oraz dystrybucji połowów morskich. Bilans dotychczasowego dziesięcioletniego członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego rybołówstwa morskiego należy ocenić pozytywnie. Krajowe rybołówstwo morskie wymagało wielu zmian. Integracja europejska tylko przyśpieszyła proces restrukturyzacji, jednocześnie łagodząc jego negatywne skutki. Należy w przyszłości oczekiwać kontynuacji pozytywnego trendu zmian w polskim rybołówstwie morskim. (abstrakt oryginalny)
EN
After its accession to the EU, Poland became subject to the regulations of the Common Fishery Policy and as a result Polish sea fishing underwent restructuring on an unprecedented scale. The changes included the fishing fleet and the fishing seaports. An intensive process of reducing Polish fishing fleet, whose potential was too large in relation to the continually decreasing fish resources in the Baltic Sea, began in 2004. As a significant number of fishing vessels were removed from service, the pressure on fishing for species endangered with overfishing diminished, while the fishing quotas for individual fishing vessels increased. A negative consequence of these changes were reductions in employment in the fishing sector, however, only a few fishermen lost their jobs permanently. Ports and harbors, which had been neglected in terms of the investments made, were modernized owing to EU funding. The decapitalized infrastructure was modernized, and the mooring conditions for vessels stopping at seaports improved. Necessary equipment and objects were provided for fishing structures, which contributed to the improvement in the conditions of transshipment, storage, and distribution of sea fishing. The assessment of Poland's hitherto ten-year membership in the EU and its effects on Polish sea fishing should be positive. Polish sea fishing sector required changes. European integration only accelerated the restructuring process while simultaneously mitigating its negative effects. The continuation of the positive trend of changes in the national sea fishing is to be expected. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • BIERNDGARSKI H., 2013: Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim, Magazyn Przemysłu Rybnego 1(91), 37.
 • BLADY W., NETZEL J., 2005: Połowy bałtyckiego dorsza w polskim rybołówstwie w latach 1921-2003, Wiadomości Rybackie 1-2(143), 12-15.
 • BROCKI W., 2000: Ogólna charakterystyka wspólnej polityki rybackiej, [w]: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej - potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną, (red.) J. Zieziula, Wydawnictwo Ekspert - SITR, Koszalin, s. 9-17.
 • DUNIN-KWINTA I., 2000: Wielowariantowy model redukcji nakładu połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejonach nadmorskich, [w]: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej - potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną, (red.) J. Zieziula, Wydawnictwo Ekspert - SITR, Koszalin, s. 47-48.
 • GRZELAKOWSKI A.S., 2002: Bariery i szanse rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża w perspektywie akcesji do UE, [w]: Małe porty polskiego wybrzeża - stan obecny i perspektywy ich rozwoju, (red.) A.S. Grzelakowski, K. Krośnicka, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 9-24.
 • HRYSZKO K.: Polacy nadal jedzą mało ryb. Szanse na znaczący wzrost spożycia są niewielkie, http://www.biznes.newseria.pl/news/polacy_nadal_jedza_malo,p1522677165 (data dostępu: 20.05.2015).
 • Informacja o podziale kwot połowowych na rok 2013 wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz.U. z 2011 r. nr 282, poz. 1653).
 • Informacji o postępach wdrażania Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (stan na styczeń 2014 roku).
 • KUZEBSKI E., 2005: Połowy polskiej floty rybackiej w 2004 roku, Wiadomości Rybackie 3-4(143), 7-9.
 • KUZEBSKI E., MARCINIAK B., 2009: Mniej statków - więcej ryb?, MIR, Gdynia, 54-55.
 • MALKOWSKA A., 2010: Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego na przykładzie Polski, [w]: XXV Sejmik Morski, Zeszyty Naukowe 589, Ekonomiczne Problemy Usług 49, Wydawnictwo US, Szczecin, 275-285.
 • MARCINIAK B., 2008: Zamierzenia i realia, Wiadomości Rybackie 7-8(164), 12-17.
 • Ocena realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Rybolowstwo/Ocena-expost-SPO-Rybolowstwo-i-przetworstwo-ryb-2004-2006 (data dostępu: 25.03.2014).
 • Parlament Europejski zatwierdził Wspólna Politykę Rybołówstwa, http://www.portalmorski.pl/ rybolowstwo/36184-parlament-europejski-zatwierdzil-wspolna-polityke-rybolowstwa (data dostępu: 28.03.2014).
 • PIEŃKOWSKA B., 2009: Pomoc finansowa dla sektora rybołówstwa w okresie programowania 2007-2013, Wiadomości Rybackie 5-6(169), 12-13.
 • PIEŃKOWSKA B., HRYSZKO K., 2013: Spożycie ryb, Rynek Ryb 20, 26-30.
 • POLAŃSKI Z., 2000: Polskie rybołówstwo przybrzeżne, MIR, Gdynia, 52-56.
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (uzupełnienie), http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Rybactwo/Aktualnosci/ Konsultacje-Uzupelnienie-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-projekt (data dostępu: 20.05.2015).
 • Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PO-RYBY-2007-2013 (data dostępu: 25.03.2014).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 roku oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2306 oraz 2307).
 • Sektorowy Program Operacyjny "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006", http:// www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Fundusze-Strukturalne/SPORybolowstwo-i-Przetworstwo-Ryb (data dostępu: 25.03.2014).
 • SZOSTAK S. 2005: Morska Gospodarka Rybna, MIR, Gdynia, 1-8.
 • Wykorzystanie kwot połowowych organizmów morskich w 2013 r. (data dostępu: 28.03.2014).
 • ZIEZIULA J., NOWACZYK P., 2011: Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin, 105-119.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.