PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 398 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 420--431
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów działań - teoria i praktyka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Accounting Operations - Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prowadzenie działalności gospodarczej łączy się z koniecznością zaangażowania środków gospodarczych, siły roboczej i usług obcych (zasobów). Działalność gospodarcza powoduje powstawanie kosztów, aby było możliwe osiąganie przychodów, które warunkują kontynuację cyklu produkcyjnego i osiąganie zysku, będącego źródłem rozwoju. Podstawowe znaczenie więc w zarządzaniu przedsiębiorstwem mają informacje dotyczące kształtowania się poziomu kosztów działalności. Celem opracowania jest przedstawienie roli kosztów w funkcjonowaniu organizacji, założeń teoretycznych rachunku kosztów działań oraz wskazanie możliwości identyfikowania procesów na potrzeby budowania rachunku kosztów działań w organizacji (transformacja kosztów w układzie rodzajowym na koszty w rachunku działań). W świetle przeprowadzonych badań można sformułować tezę, że sprawność procesu gospodarczego realizowana w jednostce gospodarczej zależy od efektywnego przebiegu wielu działań. Sterowanie tymi działaniami może przyczyniać się do redukowania kosztów prowadzonej działalności oraz zapewniać efektywniejsze świadczenie usług. Do weryfikacji tej tezy wykorzystano takie narzędzia badawcze, jak: krytyczna analiza literatury przedmiotu (krajowej i zagranicznej), obserwacja bezpośrednia, wywiad, analiza zjawisk i synteza wyników(abstrakt oryginalny)
EN
Running a business is connected with the need to involve economic measures, labor force and outsourced services (resources). Economic activity causes costs which allows to achieve revenues (incomes) allowing the continuation of the production cycle and making a profit, which is the source of development. Information about costs is very important in business management. The aim of this paper is to present the role of costs in the functioning of the organization, theoretical assumptions of the cost accounting and the ability to identify processes for the purpose of building cost accounting in an organization (transformation of costs by type on expenses in the income measures). In the light of the studies a thesis can be formulated that "the efficiency of the economic process implemented in the enterprise depends on the effective course of many activities". The isolation and control of these activities may contribute to the reduction of operating expenses and provide more efficient services. For verification of this thesis such research tools were used: critical analysis of(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., 2010, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
  • Filipiak B., Cieciura M., Czaja-Cieszyńska H., Niewgłowski A., Szczypa P., 2010, Rachunek kosztów w ochronie środowiska, CeDeWu, Warszawa.
  • Gabrusewicz T., Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M. (red.), 2013, Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego, CeDeWu, Warszawa.
  • Kiziukiewicz T. (red.), 1999, Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Wrocław.
  • Nowak E., 2009, Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Nowak E., 2011, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
  • Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. modele i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Szczypa P. (red.), 2010, Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw, CeDeWu, Warszawa.
  • Szczypa P., 2011, Rachunkowość zarządcza, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385655

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.