PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 398 Zarządzanie kosztami i dokonaniami | 450--459
Tytuł artykułu

Cele i mierniki monitorowania celów w systemie kontroli zarządczej i budżetu zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Objectives and Indicators for Monitoring the Goals in Management Control and Performance Budget in Local Self-Government Entities.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia celów i mierników w kontroli zarządczej oraz budżecie zadaniowym. W opracowaniu zostały zaprezentowane cechy charakterystyczne i podobieństwa pomiędzy systemem kontroli zarządczej i budżetowania zadaniowego. Zarówno cele, jak i mierniki w obu instrumentach mają podobne cechy determinowane analogicznymi wytycznymi w ramach ich konstruowania. Przedstawiono problematykę mierników służących do oceny stopnia realizacji celów stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego (JST) dla zaspokajania niezbędnych potrzeb społecznych. W konkluzji zwrócono uwagę na trudności występujące przy formułowaniu celów i mierników. Zaprezentowane problemy w tym zakresie są często powodem, dla którego JST nie wprowadziły skutecznego oraz zgodnego z formalnoprawnymi wymogami systemu kontroli zarządczej(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the following article is to present the importance of the objectives and indicators for monitoring the goals of management control and performance budget. The article focuses on characteristics and similarities between the systems of management control and performance budgeting. The objectives as well as indicators of both instruments have similar features determined by the analogous guidelines in their construct. The article also shows the important issue of the indicators for evaluating the local self-government entities on the realization of the objective to satisfy essential social needs. The conclusion highlights the difficulties in formulating both objectives and indicators. The problems in this area are often the reason for the inability of local self-government entities to introduce a system of management control which is effective and consistent with the formal and legal requirements, as well as their limited implementation of performance budget(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, 2005, NIK, Warszawa.
 • Jagielski J., 2006, Kontrola administracji publicznej, Warszawa.
 • Kałużny S., 2002, Leksykon kontroli, Warszawa.
 • Kosikowski S., 2009, Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" nr 12, s. 3-15.
 • Komunikat nr 23 MF z dnia 30.12.2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84).
 • Komunikat nr 3 MF z dnia 16.02.2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 11).
 • Komunikat nr 6 MF z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarzadzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz. 56).
 • Lubińska T., 2010, Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa.
 • Lubińska T. (red.), 2009, Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, Difin, Warszawa.
 • Nita B., 2014, Pomiar dokonań w sektorze finansów publicznych, [w:] Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Rozprawy i Studia, t. (CMXLVIII) 874, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 271-282.
 • Pawłowicz L., Wierzba R., 2003, Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Gdańska Akademia Bankowa, Jurata.
 • Rak Z., 2014, Kontrola zarządcza - początki zwykle są trudne, 5 lat kontroli zarządczej - refleksje na mały jubileusz, [w:] Biuletyn nr 4(13), Ministerstwo Finansów, Warszawa, s. 3-10.
 • Rozporządzenie MF z dnia 13.06.2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014, DzU poz. 702.
 • Skoczylas-Tworek A., 2014, Zarządzanie przez cele w polskim sektorze finansów publicznych - diagnoza, problemy i wyzwania w dobie kryzysu, [w:] Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 283-295.
 • Szostak R., 2010, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - charakterystyka ogólna, "Kontrola Państwowa", R. LV, nr 5 (334), s. 3-20.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 • Walenia A., 2011, Funkcja kontroli zarządczej w wykonywaniu budżetu w układzie zadaniowym w sektorze finansów publicznych, [w:] Polityki europejskie, finanse i marketing nr 6 (55), SGGW, Warszawa, s. 129-143.
 • Zimmermann J., 2008, Prawo administracyjne, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.