PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 4 | 90--106
Tytuł artykułu

Rola kreatywnej destrukcji w kształtowaniu wahań koniunkturalnych - analiza empiryczna na przykładzie polskiego przemysłu przetwórczego

Warianty tytułu
The Role of Creative Destruction in Business Cycles - an Empirical Analysis of the Polish Manufacturing Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęty w niniejszej pracy problem badawczy odnosi się do określenia roli kreatywnej destrukcji w kształtowaniu wahań koniunkturalnych. Ramy teoretyczne dla przeprowadzonej analizy empirycznej stanowiła Schumpeterowska koncepcja cyklu koniunkturalnego. Badanie ekonometryczne przeprowadzono dla polskiego przemysłu przetwórczego w okresie od stycznia 2004 roku do stycznia 2014 roku. Wyniki estymacji równań regresji potwierdziły istotny wpływ procesów kreacji i destrukcji na wahania poziomu aktywności gospodarczej. Odnotowane rezultaty wykazały, że w okresie przed kryzysem finansowym w 2008 roku oba komponenty kreatywnej destrukcji determinowały przebieg zmian koniunktury, a skutkiem ich łącznego oddziaływania była asymetria faz wysokiego i niskiego tempa wzrostu. W okresie pokryzysowym na zmiany poziomu aktywności gospodarczej wpływała wyłączni e destrukcja. Zasadniczo badanie potwierdziło słuszność tez Schumpetera odnoszących się do destabilizującej roli kreacji i korzystnego dla wzrostu gospodarczego wpływu destrukcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to examine the influence of creative destruction on the business cycle. The Schumpeterian concept of the business cycle constituted a theoretical framework for empirical analysis. Econometric research was conducted on the Polish manufacturing industry from January 2004 to January 2014. Results from the research confirm that both creation and destruction were significant factors in determining economic activity fluctuations. The findings indicate that before the financial crisis both components of creative destruction determined changes in the business cycle, and their total effect produced an asymmetry of business cycle phases. In the post-crisis period, destruction was the sole factor influencing the business cycle. Generally, the study has confirmed Schumpeter's view of the destabilising role of creation on economic systems, and the favourable impact of destruction on economic growth.(original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
90--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Allington, N.F., McCombie, J.S., 2011, The Impact of the Subprime Financial Crisis on the Transition and Central Asian Economies: Causes and Consequences, w: Arestis, P., Sobreira, R., Oreiro, J.L. (red.), An Assessment of the Global Impact of the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York, s. 159-181.
 • Andersen, E.S., 2004, Population Thinking, Price's Equation and the Analysis of Economic Evolution, Evolutionary and Institutional Economics Review, vol. 1, no. 1, s. 127-148.
 • Antinolfi , G., Brunetti, C., 2013, Economic Volatility and Financial Markets. The Case of Mortgage-Backed Securities, Finance and Economics Discussion Series, no. 2013-42.
 • Arestis, P., Karakitsos, E., 2011, Current Crisis in the US and Economic Policy Implications, w: Arestis, P., Sobreira, R., Oreiro, J.L. (eds.), An Assessment of the Global Impact of the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York, s. 12-35.
 • Baltagi, B.H., 2011, Econometrics, Springer, Berlin.
 • Barczyk, R., 1997, Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Barczyk, R., 2006, Morfologia cykli koniunkturalnych w gospodarkach rynkowych i w systemach okresu transformacji, w: Barczyk, R., Kąsek, L., Lubiński, M., Marczewski, K. (red), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa, s. 129-196.
 • Cyburt, P., Karnkowski, P., Majka, P., Wysokiński, A., 2006, Sekurytyzacja aktywów bankowych, CASE, Warszawa.
 • Ćorić, B., Pugh, G., 2013, Foreign Direct Investment and Output Growth Volatility. A Worldwide Analysis, International Review of Economics and Finance, vol. 25, s. 260-271.
 • Dynan, K.E., Elmendorf, D.W., Sichel, D.E., 2005, Can Financial Innovation Help to Explain the Reduced Volatility of Economic Activity?, Finance and Economics Discussion Series, no. 2005-54.
 • Engelen, E., Ertürk, I., Froud, J., Johal, S., Leaver, A., Moran, M., Nilsson, A., Williams, K., 2011, After the Great Complacence. Financial Crisis and the Politics of Reform, Oxford University Press, New York.
 • Foster, J.B., Magdoff , F., 2009, The Great Financial Crisis. Causes and Consequences, Monthly Review Press, New York.
 • Greene, W.H., 2012, Econometric Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Gujarati, D., 2004, Basic Econometrics, McGraw-Hill, New York.
 • Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lim, G.C., 2011, Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Jankiewicz, J., Kalinowski, S., Kruszka, M., 2003, Metodologia indetyfikacji i prognozowania wahań koniunkturalnych, w: Rekowski, M. (red.), Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 94-113.
 • Kurzweil, R., 2005, The Singularity is Near, Viking Penguin, London.
 • Lin, J.Y., 2013, Against the Consensus. Reflections on the Great Recession, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Małecki, W., 2014, Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego, w: Barczyk, R., Lubiński, M., Małecki, W. (red.), Banki a cykle koniunkturalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 245-274.
 • Mintz, I., 1972, Dating American Growth Cycles, w: Zarnowitz, V. (ed.), Economic Research: Retrospect and Prospect, vol. 1, The Business Cycle Today, NBER, Cambridge, s. 39-88.
 • Mintz, I., 1974, Dating United States Growth Cycles, w: Explorations in Economic Research, NBER, Cambridge, s. 1-113.
 • Onaran, Ö., 2011, The Crisis in Western and Eastern EU: Does the Policy Reaction Address its Origins?, w: Arestis, P., Sobreira, R., Oreiro, J.L. (eds.), An Assessment of the Global Impact of the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, New York, s. 135-158.
 • Portes, L.S.V., 2007, Aggregate Gains of International Diversifi cation through Foreign Direct Investment: An Inquiry into the Moderation of US Business Cycles, Global Economy Journal, vol. 7, no. 4, s. 1-38.
 • Schumpeter, J.A., 1939, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York, London.
 • Schumpeter, J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Schumpeter, J.A., 1995, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej, 2007, Komisja Nadzoru Bankowego, NBP, Warszawa.
 • Solek, A., 2010, Behawioralne mechanizmy globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2010, w: Dach, Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, PTE, Kraków, s. 240-259.
 • Tripsas, M., 1997, Unraveling the Process of Creative Destruction: Compelementary Assets and Incumbent Survival in the Typesetter Industry, Strategic Management Journal, vol. 18, Special Issue, s. 119-142.
 • Żukrowska, K., 2012, Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla Unii Europejskiej i strefy euro, Krakowskie Studia Międzynarodowe, vol. 9, no. 4, s. 73-88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171385711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.